Informacje o wydarzeniu

Konferencja oraz zaprezentowane podczas niej materiały zostały opracowane w ramach międzynarodowego projektu:

„SESHOME – Supporting the Education of Students with Disabilities at Homeschooling”,

którego celem jest wsparcie dzieci uczących się w domu, ich rodziców i nauczycieli szkół podstawowych.

 

Dla osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniu online link do wydarzenia: https://wsei.meeting.wsei.eu/konferencja-model-wsparcia-dzieci-uczacych-sie-w-domu-ich-rodzin-i-nauczycieli-17-06-2021-g-13

 

Termin: 17.06.2021r.

w godzinach: 13:00 – 16:00

Forma:  w siedzibie Uczelni, ul. Projektowa 4 w Lublinie

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat aspektów wychowawczych dzieci uczących się w domu, w tym również dzieci przewlekle chorych lub z niepełnosprawnościami oraz zaprezentowanie materiałów wspierających dla dzieci (moduł umiejętności społecznych) oraz pracę rodziców i nauczycieli szkół podstawowych (moduł skuteczna komunikacja).  

ADRESACI WYDARZENIA

  • Organy Prowadzące Szkół Podstawowych,
  • Dyrekcje Szkół Podstawowych,
  • Przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Psychologów i Pedagogów,
  • Nauczyciele oraz Rodzice dzieci uczących się w domu

PATRONAT

Wyzsza-Szkoły-Ekonomii-i-Innowacji-w-Lublinie

ZGŁOSZENIA

Warunkiem udziału jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

https://forms.gle/G4aB3Ax9ornKcrR1A

w terminie do 11.06.2021.

OPŁATY

Wydarzenie otwarte dla zarejestrowanych uczestników.

Bezpłatne.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje na stronie: http://www.seshome.org/indexpl.html

PROGRAM

12:00 – 13:00      Rejestracja na konferencję

13:00 – 13:15       Otwarcie konferencji

13:15 – 14:00       Prezentacja rezultatów projektu SESHOME

                               Prowadzący: dr Jacek Łukasiewicz – Koordynator Projektu SESHOME
                               Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

14:00 – 14:30      Uwarunkowania prawne nauczania domowego w Polsce

                               Prowadzący: dr Anna Koper – Kuratorium Oświaty w Lublinie

14:30 – 14:45      Przerwa kawowa

14:45– 15:15      Aspekty wychowawcze dotyczące dziecka z niepełnosprawnościami lub uczącego się w domu

                             Prowadzący: dr Justyna Sala-Suszyńska
                             Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

15:15 – 15:30      Nauczanie domowe z perspektywy szkoły

                              Prowadzący: Marika Mierzejewska

                              Domowa Szkoła im. Dzieci z Fatimy

15:30 – 15:45      Wystąpienie przedstawiciela/li Rodziny dzieci uczących się w domu: Blaski i cienie domowej edukacji

15:45 – 16:00      Dyskusja

16:00                   Zakończenie – wydanie dyplomów

KONTAKT