Ministerstwo Edukacji i Nauki
uruchomiło „Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów i nauczycieli”.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
partnerami programu.

Długotrwała pandemia wymusiła zmianę formy kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych. Widoczne są już tego negatywne skutki. Są to m.in. pogarszanie się kondycji psychicznej uczniów i przeciążenie nauczycieli prowadzeniem lekcji zdalnych. Uczniowie stają się apatyczni, odizolowani od kontaktów rówieśniczych. Ma to bezpośredni wpływ na trudności w nauce czy nadużywanie korzystania z mediów elektronicznych, co tylko pogłębia te problemy.

Ministerstwo Edukacji i Nauki reagując na ten problem uruchomiło „Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów i nauczycieli”. Do tworzenia tego programu zaproszono naukowców z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, którzy przeprowadzą profesjonalną diagnozę dzieci i nauczycieli w szkołach.

Nasi specjaliści będą brali udział w tworzeniu szkoleń i materiałów, które pomogą nauczycielom i specjalistom szkolnym (psychologom i pedagogom) w pracy z dziećmi. Opracowane materiały i rozwiązania mają wspierać uczniów w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi i negatywnymi skutkami pandemii. Do programu zaproszeni są również rodzice, którzy w ramach konsultacji dowiedzą się m.in. jak pomóc dziecku w radzeniu sobie ze złymi skutkami nauki zdalnej, jak rozpoznawać sytuacje kryzysowe i jak się z nimi zmierzyć.

Efekty badań w postaci gotowych materiałów, będą dostępne bezpłatnie dla każdego nauczyciela na platformie internetowej przygotowanej przez MEiN.

Program rozpocznie się już w kwietniu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-wsparcia-psychologiczno-pedagogicznego-dla-uczniow-i-nauczycieli-w-pandemii