Szanowni Państwo !

Uprzejmie informujemy, że Decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 20 października 2022 r. oraz Uchwałą Konwentu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 25 października 2022 r. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie zmienia nazwę na:

Lubelska Akademia WSEI, skrócona nazwa: Akademia WSEI.

  • Jednocześnie informujemy, że zmianie nie ulega adres strony internetowej uczelni –  dotychczasowa nazwa  https://www.wsei.lublin.pl/ pozostaje nadal aktywna.
  • Zmianie nie ulegają adresy mailowe Uczelni.
  • NIP, REGON, numery kont bankowych i telefonów oraz adres siedziby i adresy bazy dydaktycznej pozostają bez zmian.
  • Zmiana nazwy uczelni nie ma wpływu na moc prawną umów zawartych przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Nie zachodzi konieczność zawierania aneksów umów, które są w trakcie realizacji.
  • Zmiana nazwy uczelni nie pociąga za sobą żadnych innych konsekwencji: wydane dyplomy ukończenia studiów, indeksy, legitymacje studenckie, zaświadczenia i inne dokumenty pozostają w mocy.

Od dnia 25 października 2022 roku faktury, wpłaty oraz korespondencję prosimy kierować na adres: 

Lubelska Akademia WSEI

ul. Projektowa 4
20-209 Lublin
NIP 712-26-52-693
REGON  432260703