W związku z zatwierdzeniem procedury zaliczania praktyk przez Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, w zakładce https://www.wsei.lublin.pl/praktyki-i-staze/profil-praktyczny/ zamieszczamy wzór podania o zaliczenie praktyk w formie zdalnej. Szczegółowych informacji udzielają opiekunowie praktyk na poszczególnych kierunkach.

Informacja nie dotyczy studentów studiów dualnych.

Ogłoszenie dla studentów I roku Administracji i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Ogłoszenie dla studentów II i III roku Administracji i Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

Ogłoszenie dla studentów I rok Nauki Ekonomiczne

Ogłoszenie dla studentów I roku Zarządzanie II stopnia

Ogłoszenie dla studentów II i III rok Nauki Ekonomiczne