Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” dla 4 kierunków studiów

Z przyjemnością informujemy, że decyzją Komisji Akredytacyjnej oceniającej aplikacje w VI edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”, Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” 2021 otrzymały cztery kierunki Studiów realizowane przez WSEI.

Decyzją Komisji Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” 2021 otrzymały kierunki:

  • Psychologia – jednolite studia magisterskie
  • Zarządzanie – studia II stopnia
  • Informatyka – studia II stopnia
  • Pielęgniarstwo – studia I stopnia

Konkurs „Studia z Przyszłością” służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków / programów studiów na polskich uczelniach. Do Konkursu mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także studia podyplomowe, szkoły doktorskie i specjalności prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów.

Certyfikat „Studia z Przyszłością” przyznawany jest najbardziej innowacyjnym, nowoczesnym i prorynkowym kierunkom studiów w Polsce, wyróżniając programy studiów i koncepcje kształcenia cechujące się troską o najwyższą jakość dydaktyki, uwzględnianiem oczekiwań i potrzeb środowisk pracodawców oraz silnym zakorzenieniem w realiach społeczno-gospodarczych. Uczestników Konkursu ocenia  Jury, złożone z naukowców, przedstawicieli Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i reprezentantów środowisk gospodarczych.