Projekt „Aktywny Lider – Aktywna Grupa”
uzyskał finansowanie przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Okres realizacji: 01.10.2022-31.12.2022.

W dniach 14-16 listopada w siedzibie Lubelskiej Akademii WSEI odbywają się trzydniowe warsztaty, których głównym celem jest podniesienie kompetencji liderów organizacji zrzeszających seniorów z regionu, w zakresie:

  • Umiejętności miękkich dot. motywacji, komunikacji, asertywności
  • Umiejętności specjalistycznych dot. pozyskiwania funduszy na działanie inicjatyw lokalnych, kompetencji z zakresu IT

Wiedza i umiejętności, którą nabędą liderzy stowarzyszeń pozwolą na rozwijanie działalności stowarzyszeń w swoich miejscowościach i zaangażowanie seniorów na rzecz społeczności lokalnej.

Warsztaty realizowane są w ramach Projektu Aktywny Lider – Aktywna Grupa, który został skierowany do organizacji senioralnych z regionu Lubelszczyzny i ma na celu zwiększenie aktywności Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Następnie liderzy wykorzystają zdobytą wiedzę i umiejętności w celu rozwijania działalności stowarzyszeń w swoich miejscowościach i zaangażują seniorów na rzecz społeczności lokalnej. W tym celu liderzy zostaną wyposażeni dodatkowo w usługę doradztwa zawodowego oraz otrzymają możliwość zakupu potrzebnych materiałów.

Efekty projektu zostaną zaprezentowane na grudniowej konferencji. Liderzy przedstawią swoje zrealizowane inicjatywy lokalne i podzielą się dobrymi praktykami celem promocji interesujących działań prowadzonych przez seniorów i dla seniorów.