Szanowni Państwo,

już w marcu startuje kolejna edycja jednego z największych, bezpłatnych wydarzeń informatycznych kierowanych do uczniów oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowychkonferencja Check IT.
Wydarzenie w formule hybrydowej odbędzie się w dniach 8 i 9 marca i będzie okazją do poszerzenia wiedzy oraz zainteresowań z zakresu nowych technologii. W agendzie konferencji znajdują się także zajęcia dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych – Check IT Junior.

 1. Branża IT jest branżą priorytetową dla rozwoju gospodarczego Lublina. Dynamicznie rośnie liczba działających w tym obszarze firm oraz zapotrzebowanie na pracowników z wykształceniem informatycznym. Miasto Lublin ze swoimi partnerami podejmuje szereg działań mających na celu zachęcenie uczniów do podejmowania studiów na lubelskich uczelniach, zwłaszcza na kierunkach dedykowanych branży IT, a także promocję firm działających w Lublinie i ich ofert pracy. Wspólnie z naszymi partnerami dostarczamy dzieciom i młodzieży wiedzy o branży informatycznej i przekonujemy, że studiować i podejmować pracę powinni właśnie w Lublinie, bo tutaj znajdą najlepsze warunki do rozwoju zawodowego.

Cele:

 • „Zarażanie pasją do IT”.
 • Prezentacja szerokiego przekroju stanowisk pracy oferowanych przez branżę IT (obalanie mitu, że zatrudnienie w branży IT znajdują wyłącznie programiści).
 • Promocja branży IT wśród dzieci i młodzieży.
 • Poszerzenie wiedzy i zainteresowań z zakresu nowych technologii,
 • „Zatrzymywanie talentów” w Lublinie.
 • Zachęcenie uczniów do studiowania kierunków informatycznych na lubelskich uczelniach wyższych.

Wydarzenie skierowane jest zarówno do osób, które interesują się informatyką jak i tym, którym świat nowych technologii nie jest jeszcze do końca znany.

 • W przypadku Check IT – uczniowie szkół ponadpodstawowych z Lublina, woj. lubelskiego i województw ościennych (licea, technika, szkoły policealne, szkoły zawodowe) oraz nauczyciele informatyki.
 • W przypadku Check IT Junior – uczniowie szkół podstawowych z Lublina oraz nauczyciele informatyki.
 • W przypadku Wydarzeń Towarzyszących – uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z Lublina.
 • 7-8 marca 2023 r. odbędzie się dwudniowa konferencja dla uczniów szkół ponadpodstawowych Check IT połączona z wydarzeniem dla uczniów szkół podstawowych Check IT Junior.
  • Pierwszy dzień (07.03) – wydarzenia stacjonarne na terenie Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie:
   – Prelekcje stacjonarne ze streamingiem online – ok. 40 minutowe (np. przyszłość świata IT, tworzenie gier komputerowych, machine learning, bezpieczeństwo w sieci, AR, zastosowanie nowych technologii w innych branżach, studia IT – oczekiwania a rzeczywistość, najbardziej pożądane kompetencje, przekrój zawodów w branży IT, sztuczna inteligencja, Business in Intelligence, High-tech, Big Data)
   – Warsztaty dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych (np. grafika komputerowa, robotyka, druk 3D, programowanie itp.)
   – Warsztaty dla uczniów klas 1-8 szkół podstawowych (np. grafika komputerowa, robotyka, druk 3D, programowanie, scratch itp.)
   – Prelekcje dla nauczycieli w „Pokoju nauczycielskim”
   – Stoiska promocyjne Partnerów – firm IT, uczelni, kół naukowych (odpowiedzi na pytania uczestników dot. rekrutacji i działalności firmy, oferty staży i praktyk);
  • Drugi dzień (08.03) – warsztaty oraz prelekcje online:
   – Prelekcje online dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych (np. robotyka, automatyzacja testów aplikacji webowych przy użyciu Javy i Selenide, React Native, Canva, modelowanie 3D, grafika komputerowa, elektronika z Arduino, QGIS, programowanie mikrokontrolerów)
   – Warsztaty online dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych (np. elektronika, Canva, infobrokering, UX/UI design, programowanie obiektowe, programowanie w Python)
   – Warsztaty online dla uczniów klas 1-8 szkół podstawowych (np. grafika komputerowa, robotyka, druk 3D, programowanie, scratch itp.)
 •  9-31 marca 2023 r. odbędą się wydarzenia towarzyszące w formie warsztatów stacjonarnych, zorganizowane na terenie szkół ponadpodstawowych (w ramach Check IT) oraz podstawowych (w ramach Check IT Junior) z Lublina, na terenie lubelskich uczelni, a także w siedzibach firm IT.

W programie przewidziano warsztaty i prelekcje m.in. z zakresu:

 • kariery w branży IT
 • programowania w języku Python
 • tworzenia gier komputerowych
 • sztucznej inteligencji
 • User Experience Design
 • Unity 3D
 • przyszłości świata IT
 • tworzenia aplikacji mobilnych w technologii React Native
 • grafiki 3D
 • internetu rzeczy (IoT)
 • cyberbezpieczeństwa.

i WIELE innych

W dniu 7 marca Akademia WSEI będzie obecna ze stoiskiem promocyjnym, a w ramach prelekcji wystąpi przedstawiciel Akademii WSEI:
mgr inż. Tomasz Sidor  z tematem „ “Cyberbezpieczeństwo – Wpadłem w tarapaty! Co mogę zrobić?”

Wykład dotyczyć będzie zagrożeń jakie najczęściej dotykają młodych ludzi w internecie. Uwaga skupiona będzie nie tylko na samych zagrożeniach, ale przede wszystkim na możliwości wyjścia z nich. Opisując jak sami mogą sobie poradzić, kiedy i komu zgłosić incydent, co może policja, co może biegły informatyk, ale również co mogą inne instytucje, które są od wspierania. Dotyczy  to hejtu, scramu, utraty konta, wycieku danych osobowych, wycieku kompromitujących materiałów, kradzieży postaci w grze itp. 

mgr inż. Tomasz Sidor – wykładowca i Kierownik Laboratorium Cyberbezpieczeństwa w Lubelskiej Akademii WSEI, wpisany na listę biegłych przy Sądzie Okręgowym w Lublinie oraz Sądzie Okręgowym w Krakowie z zakresu informatyki, technik telekomunikacyjnych i analizy zapisów monitoringu. Dyrektor operacyjny Biura, który wraz ze swoim zespołem wydał ponad 3000 opinii z informatyki śledczej, ponadto trener i wykładowca, który prowadzi zajęcia w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, a także na studiach podyplomowych z informatyki śledczej.

 

W ramach Wydarzeń Towarzyszących na terenie Akademii WSEI zorganizowane będą m.in:

–  pokazy autonomicznych pojazdów latających (dronów): wykrywanie twarzy, wykrywanie sylwetki,  śledzenie osoby, wykrywanie gestów dłonią oraz wykonywanie poleceń na gest dłonią

– wykorzystanie Computer Vision w podczerwieni i termowizji: mierzenie odległości obiektów – który jest bliżej, a który dalej; mierzenie temperatury; rozpoznawanie obiektów po ciemku przy pomocy YOLOv5.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak obowiązuje wcześniejsza rejestracja na stronie:

www.checkit.lublin.eu,

Szczegółowe informacje na temat konferencji, regulamin uczestnictwa oraz program znajdują się na stronie: www.checkit.lublin.eu.

Konferencja Check IT organizowana jest przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, w ścisłej współpracy z uczelniami, kołami naukowymi oraz specjalistami z branży IT, w ramach inicjatywy Lubelska Wyżyna IT.

Projekt Lubelska Wyżyna IT realizowany przez Urząd Miasta Lublin jest inicjatywą mającą na celu wyeksponowanie potencjału oraz stworzenie przychylnego klimatu dla rozwoju branży IT w Lublinie, która jest obecnie najprężniej rozwijającą się gałęzią gospodarki lokalnej.