Wydawnictwo Naukowe WSEI – Innovatio Press ujęte zostało w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (Komunikat MNiSW z 18 stycznia 2019r.)

Monografie opublikowane w Wydawnictwie Innovatio Press otrzymają 80 punktów.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie bip.nauka.gov.pl:

http://www.bip.nauka.gov.pl/inne2/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-18-stycznia-2019-r-w-sprawie-wykazu-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe.html

Zakres prac Wydawnictwa WSEI – Innovatio Press:

  1. Formalna weryfikacja
  2. Recenzje 
  3. Korekta językowa
  4. Skład, łamanie 
  5. Projekt okładki
  6. Druk 
  7. Wysyłka egzemplarzy obowiązkowych
  8. Upowszechnianie informacji o wydaniu monografii

Koszty publikacji monografii ustalane są indywidualnie i zależą od nakładu pracy zespołu wydawniczego oraz liczby i formy egzemplarzy drukowanych (wydawanych w formie papierowej).