REKRUTACJA 2020/2021
Wydział Administracji
i Nauk Społecznych
REKRUTACJA 2020/2021
Wydział Nauk o Człowieku
REKRUTACJA 2020/2021
Wydział Transportu i Informatyki
previous arrow
next arrow
Slider

AKTUALNOŚCI

WSEI

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to niepubliczna uczelnia otwarta nie tylko na wdrażanie nowoczesnych, innowacyjnych programów kształcenia, ale również nie boi  się wyzwań i chętnie tworzy nowości w sferze kształcenia dyplomowego, podyplomowego oraz organizacji pracy.

To co szczególnie wyróżnia Uczelnię w skali kraju, to współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym realizowana na wielu płaszczyznach. Jako Władze Uczelni poprzez kooperację z przedsiębiorstwami, szpitalami, instytucjami administracji publicznej i innymi podmiotami skutecznie i efektywnie możemy analizować potrzeby pracodawców i wdrażać ich wnioski i uwagi do procesu kształcenia.

Życzymy Wam dokonania satysfakcjonujących wyborów i wyrażam nadzieję, że od nowego roku akademickiego 2019/2020 będziecie studentami Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

20

Lat istnienia

36000

Absolwentów

6500

Studentów i słuchaczy

200000000

Pozyskane dofinansowanie dla 110 projektów krajowych i zagranicznych

OFERTA

Uczelnia prowadzi studia w języku polskim na 14 kierunkach, gdzie studenci mają do wyboru łącznie 55 atrakcyjnych specjalności oraz 5 kierunków w języku angielskim: Ekonomia, Zarządzanie, Logistyka, Informatyka i Pielęgniarstwo. Studia anglojęzyczne rozpoczęło ponad 200 osób z 24 krajów świata.

Studia odbiegają od skostniałych form studiów akademickich. Zamiast tradycyjnych przedmiotów student wybiera moduły. Przewagą modułowego systemu kształcenia nad tradycyjnymi akademickimi formami jest zmniejszenie liczby egzaminów i zaliczeń.

W każdym module połączono kilka dotychczasowych przedmiotów. Wiedzę teoretyczną przekazywaną w ramach każdego modułu ograniczono do minimum, starannie analizując, które teoretyczne aspekty wiedzy będą niezbędne w przyszłej pracy zawodowej.

Studia licencjackie i inżynierskie

To trwające 3 lub 3,5 roku wyższe studia praktyczne, obejmujące ponad 45 specjalności przygotowanych według najwyższych europejskich standardów.

Studia magisterskie

Studia jednolite magisterskie to trwające 5 lat studia zawodowe, kończące się uzyskaniem tytułu magistra.

Studia podyplomowe

Szeroka oferta studiów, które poszerzają horyzonty, wzbogacają i aktualizują posiadaną wiedzę.

Studia anglojęzyczne

Wybrane studia w języku obcym na studiach I i II stopnia

PARTNERZY

Centrum Spotkania Kultur
Totalizator sportowy
ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o.
Energopol Warszawa S.A.
PKO
Towarzystwo Inwestycyjne “Elektrownia – Wschód” S.A.
PGE
Wojskowy Szpital Kliniczny w Lublinie
Transition Technologies
Toyota Material Handling Polska
Szpital Wojewódzki w Zamościu
Szpital Psychiatryczny w Lubline
Sonet 3
Rynek Elizówka
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Rada przedsiębiorczości lubelszczyzny
Poczta Polska
PKO
Opiekun
Cabletech
Przedszkole Mała Panda
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Narodowy Fundusz Zdrowia
Megatem Lublin
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
ITS Polska
Herbapol
Schenker
Infinite
Szpital Jana Bożego w Lublinie
Uzdrowisko Nałęczów
Specjał – grupa kapitałowa
Stokrotka
Straż Miejska Lublin
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny w Lublinie
Polski Czerwony Krzyż
Polski Cukier
Lublin
Państwowa Straż Pożarna
Państwowa Inspekcja Sanitarna
Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
Nagel-Group
Miejski Zespół Żłobków w Lublinie
GACA System
Kamsoft
Invest in Poland
Instytut Medycyny Wsi
HQ Battalion MnB
Arkona

WSEI W OBIEKTYWIE

WSEI w obiektywie
1 of 10
UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 W WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
2 of 10
Wystąpienie Inauguracyjne Teresy Bogackiej, Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
3 of 10
Wystąpienie Dr Jarosława Gowina na Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 w WSEI w Lublinie
4 of 10
Konferencja „Wartości w świecie młodzieży – młodzież w świecie wartości”
5 of 10
Dni otwarte w WSEI
6 of 10
International Day w WSEI
7 of 10
Zagraniczni studenci w WSEI
8 of 10
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 w WSEI
9 of 10
Konferencja CaT w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie
10 of 10