prof. zw. dr hab. Marek Żmigrodzki

m_zmigrodzki.jpgRektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w latach 2005-2012. Jedna z czołowych postaci lubelskiego ośrodka naukowego. Współtwórca Wydziału Politologii UMCS. Stopień doktora, a następnie doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Wychowawca szeregu młodych pracowników naukowych. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień naukowych. Jest uznanym specjalistą z zakresu systemu ustroju prawnego Polski. Podejmuje zagadnienia systemu organów ochrony prawnej w Polsce. W zakresie systemu sądownictwa powszechnego i administracyjnego w Polsce wydał wiele cenionych opracowań i podręczników. Łącznie opublikował 83 pozycje naukowe, w tym 5 książek autorskich, 7 współautorskich, 4 prace pod redakcją oraz kilkadziesiąt studiów i artykułów. Członek Komitetu Nauk Politycznych PAN oraz aktywny działacz PTNP.

Prowadzi zajęcia z zakresu prawa administracyjnego, materialnego i przedmiotów specjalistycznych: prawa o politycznych, systemów partyjnych w Polsce i w innych państwach.

kontakt: marek.zmigrodzki@wsei.lublin.pl