prof. dr hab. Stanisław Śladkowski

Profesor nauk społecznych, profesor zwyczajny WSEI, wykładowca Wydziału Administracji w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. W latach 1989-2001 kierownik Katedry w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Od 2001 prof. zw. Zespołu Pracowników Naukowo-Dydaktycznych Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji edukacji Narodowej. Doświadczony, samodzielny pracownik naukowo-dydaktyczny zaangażowany w realizację zdań w wielu dziedzinach działalności akademickiej. W sferze naukowo badawczej uznany i ceniony ekspert z zakresu obrony przed bronią masowego rażenia, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa ekologicznego w zarządzaniu, ekologistyki, zarządzania jako podmiotu administracji publicznej.
Uczestniczy w opracowaniu nowatorskich rozwiązań i projektów na rzecz obronności i szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Wychowawca wielu pokoleń kadr na potrzeby Sił Zbrojnych i Administracji różnych szczebli. Promotor prac promocyjnych na studiach drugiego i trzeciego stopnia - wypromował ponad dwudziestu sześciu absolwentów studiów doktoranckich.
Dorobek naukowy: ponad 200 publikacji z obszaru zainteresowań badawczych. Prowadzi zajęcia z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, ekologistyki, zarządzania kryzysowego.