O Wydziale

Jesteśmy największym wydziałem administracji wśród uczelni na Lubelszczyźnie. Jest to dla nas powód do dumy, ale również wielkie zobowiązanie wobec wszystkich, którzy wybrali studia właśnie na naszym wydziale.

Oferujemy kształcenie w zakresie administracji publicznej, gospodarczej, celnej oraz bezpieczeństwa publicznego na poziomie I stopnia (licencjackim) i II stopnia (magisterskim). Sprawdzona kadra akademicka składająca się z uznanych wykładowców, to w większości również praktycy, potrafiący wzbogacić wiedzę teoretyczną przykładami jej bieżącego, codziennego zastosowania.

Kształcimy przyszłych pracowników i menadżerów, którzy swoją wiedzą i zaangażowaniem wspierać będą rozwój administracji, biznesu i sektora organizacji pozarządowych. Nasi absolwenci już dzisiaj stanowią cenioną kadrę wielu urzędów i instytucji działających nie tylko w Lublinie, ale na terenie całego kraju. Dopełnieniem procesu kształcenia jest otwarcie przed studentami WSEI perspektyw przyszłej aktywności na wspólnym europejskim rynku. Znakomitym przygotowaniem do wykorzystania szans jakie daje nam Unia Europejska są propozycje udziału w programach wymian studenckich i międzynarodowych projektach prowadzonych przez WSEI, a finansowanych w ramach programów ERASMUS i Leonardo da Vinci.

Zarządzając pracami Wydziału Administracji i Nauk Społecznych kierujemy się wizją WSEI, jako szkoły przyjaznej studentowi. Jesteśmy przekonani, że to dzięki partnerskiemu podejściu wobec Studentów wszyscy możemy cieszyć się dobrą atmosferą nauki i pracy oraz coraz bardziej ożywionym życiem studenckim. Zarówno wolontariat jak i koła naukowe tworzą wszystkim studntom perspektywy znacznie wykraczające poza tradycyjny udział w zajęciach dydaktycznych. Studia na wydziale administracji WSEI to wysoki poziom merytoryczny i przyjazna atmosfera tworzona przez każdego pracownika wydziału.

Aktualnie na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych prowadzone są kierunki studiów: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Zarządzanie, Logistyka, Finanse i rachunkowość oraz Ekonomia oraz Psychologoa, Pedagogika i Pedagogika specjalna.

Z ekonomią mamy do czynienia na co dzień i od święta.

Zastanawiamy się, czy codzienny dojazd do pracy, kina czy na spotkanie ze znajomymi wybrać się środkami komunikacji miejskiej, czy też pojechać własnym samochodem? Co będzie tańsze lub (i) bardziej wygodne? Dokonujemy również ekonomicznych wyborów mających dla nas znacznie bardziej istotne, długoterminowe konsekwencje: czy kupić mieszkanie, czy wybudować dom? A może wynająć lokal mieszkalny? W miejscu pracy jako szeregowy pracownik, ale również jako kierownik, prezes bądź minister podejmujemy decyzje, które będą miały konsekwencje nie tylko dla nas, ale dla wielu innych ludzi. Całe nasze życie i życie społeczeństwa to ciąg wyborów.

Ekonomia bada, w jaki sposób dokonujemy takich wyborów w sytuacji ograniczonych zasobów pracy, pieniądza czy ziemi. Bada, jakie prawidłowości rządzą naszymi decyzjami kształtującymi rzeczywistość gospodarczą. Rezultatem naszej wiedzy powinna być praktyka gospodarcza, wywołująca oczekiwane przez nas skutki.

Absolwenci Wydziału Administarcji i Nauk Społecznych dysponują szeroką i nowoczesną wiedzą ekonomiczną pozwalającą rozumieć procesy gospodarcze w warunkach globalizacji oraz dynamicznych zmian technologicznych i organizacyjnych, pozwalającą również na prowadzenie własnego przedsiębiorstwa. W nauczaniu akcentuje się kształtowanie u studentów wartości, postaw i umiejętności niezbędnych w działalności gospodarczej ukierunkowanej na sprawność i efektywność. Wyżej wymienione kierunki stwarzają szerokie możliwości specjalizacyjne. Studenci wybierają jedną z oferowanych specjalności, w zależności od zainteresowań i predyspozycji. Ponadto absolwenci specjalności Obsługa rynku nieruchomości uzyskują dodatkowo niezbędne kwalifikacje w specjalizacjach: rzeczoznawstwo majątkowe, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami oraz formalne podstawy do ubiegania się o państwowe uprawnienia zawodowe.

Wydział Administracji i Nauk Społecznych od wielu już lat uczestniczy w programie międzynarodowej wymiany studenckiej Erasmus czy Leonardo da Vinci. Program Erasmus powstał w 1987 roku jako zakrojony na szeroką skalę europejski program wymiany studentów, którego celem jest rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.