Wyzwania współczesnego rynku pracy

Celem konferencji jest wymiana poglądów dotyczących współczesnego rynku pracy
i zachodzących na nim zmian.

Termin: 18 WRZESIEŃ 2018
Miejsce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – Aula E

CEL KONFERENCJI

Celem jest wymiana poglądów dotyczących współczesnego rynku pracy i zachodzących na nim zmian. W trakcie trwania konferencji omawiana będzie bieżąca sytuacja na rynku pracy i trendy jakie mogą pojawić się w przyszłości oraz związane z tym szanse i zagrożenia dla gospodarki. Jednocześnie zostaną przedstawione trendy zmian w szkolnictwie wyższym służące rynkowi pracy. Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracodawcy,
 • przedstawiciele urzędów pracy,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • studenci i młodzież,
 • osoby młode, wchodzące na rynek pracy, zatrudnione, bezrobotne i prowadzące własną działalność gospodarczą,
 • kadra naukowa zajmująca się tematyką zmian rynku pracy,
 • przedstawiciele władz samorządowych oraz wojewódzkich.

PROGRAM KONFERENCJI

9:00 – 10:00

 • Rejestracja Uczestników Konferencji

10:00 – 10:30

 • Otwarcie Konferencji
 • Powitanie Gości
 • Wystąpienia okolicznościowe

10:30 – 11:30 

 • I Sesja – „Rynek Pracy – rynek pracodawcy czy pracownika” – Moderator: dr Marek Białach – przewodniczący Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia
 1. Wprowadzenie
  • Dialog partnerów społecznych na rynku pracy.
 2. Programy wsparcia zatrudnienia dla pracodawców.
 3. Panel dyskusyjny
  • Regulacja czy deregulacja rynku pracy.
  • Praca w społeczeństwie sieciowym – wpływ sieci medialnych i społecznościowych na rynek pracy.
  • Dynamika i struktura wynagrodzeń w Polsce.
  • Mobilność zasobów pracy (migracje zarobkowe).
  • Cudzoziemcy na krajowym rynku pracy w ujęciu regionalnym.
  • Sytuacja imigrantów z Ukrainy na polskim rynku pracy.

11:30 – 12:00

 • Przerwa kawowa

12:00 – 13:00

 • II Sesja – „Trendy na rynku pracy w roku 2018” – Moderator: dr Tomasz Rymarczyk – WSEI w Lublinie
 1. Wprowadzenie
  • Wpływ instrumentów polityki społecznej na rynek pracy.
  • Struktura i specyfika popytu na pracowników.
 2. Panel dyskusyjny
  • Rozwój nowych technologii na rozwój pracodawcy i pracownika; nowoczesne metody kontaktu – media społecznościowe (LinkedIn, GoldenLine, Facebook).
  • Trendy adaptacyjne na lubelskim rynku pracy.
  • Strategia employer branding.
  • Outsourcing i boomerang workers.
  • Analiza danych w zespołach HR.
  • Zmiana schematu pracy; poszerzanie oferty dla pracowników i warunków pracy,możliwość pracy zdalnej (np. z domu),elastyczne godziny pracy, oferowanie w ramach godzin pracy dodatkowych profitów.

13:00 – 14:00

 • III Sesja Rynek pracy a kierunki kształcenia w Polsce i w regionie lubelskim – Moderator: prof. dr hab. Jan Pomorski – Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowe E-Humanistyka
 1. Wprowadzenie
  • Trendy zmian w szkolnictwie wyższym służące rynkowi pracy.
  • Kształcenie w dualnym systemie – ujęcie teoretyczne i praktyczne.
 2. Panel dyskusyjny
  • Projekcja struktury kształcenia i popytu na pracę w województwie lubelskim. – Przedstawiciel WUS
  • Współpraca pracodawców z uczelniami -pozyskanie pracowników poprzez warsztaty, prelekcje czy staże.
  • Zawody przyszłości a nowe kierunki studiów.
  • Uczenie samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów – kluczowe umiejętności na rynku pracy.
  • Monitorowanie losów absolwentów w kontekście zatrudnienia i rozwoju kariery zawodowej.
  • Sytuacja studentów z Ukrainy na polskim rynku pracy. – Konsul Ukrainy
  • Przykłady dobrych praktyk w zakresie współdziałania nauki – edukacji – rynku pracy.

14:00

 • Lunch

PATRONAT HONOROWY

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

PATRONAT MEDIALNY

Kurier Lubelski
tvp3
polskie radio lublin

KOMITET ORGANIZACYJNY

Teresa Bogacka – Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Mariusz Paździor – Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

Leszek Gońka – Dyrektor Centrum Promocji i Rekrutacji

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przez formularz rejestracyjny:

Telefonicznie:

 • 81 749 17 70

Zgłoszenia na konferencje trwają do dnia 11.09.2018r.

OPŁATY

Udział w konferencji jest nieodpłatny – limit miejsc jest ograniczony, decyduje kolejność rejestracji

DODATKOWE INFORMACJE

Leszek Gońka
e-mail: leszek.gonka@wsei.lublin.pl
tel.: 81 749 32 33

ORGANIZATORZY

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Konferencja

WRZESIEŃ
18
2018

Wyższa Szkoła
Ekonomii i Innowacji
w Lublinie
AULA E

2018-07-20T14:37:47+00:00