"TRANSPORT 2018"

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Nowe rozwiązania techniczne, organizacyjne i informatyczne w transporcie

Termin: WRZESIEŃ 19-21  2018 r
Miejsce: Kazimierz Dolny, Dom Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ul. Małachowskiego 17

CEL KONFERENCJI

Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń badawczych i eksploatacyjnych w zakresie szeroko pojętego transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i morskiego, jego organizacji, bezpieczeństwa, nowoczesnych technologii z wykorzystaniem informatyki, a także integracja środowisk naukowych i firm oraz  kształcenie w tej dyscyplinie.

BLOKI TEMATYCZNE

TEMATYKA NAUKOWA

 • Eksploatacja i diagnostyka środków oraz infrastruktury transportu
 • Organizacja i technika transportu
 • Bezpieczeństwo w transporcie
 • Zastosowania systemów informatycznych transporcie
 • Problemy dydaktyczne w transporcie

PUBLIKACJE

Jednostronicowe streszczenia referatów w języku polskim i angielskim, zostaną wydane w materiałach konferencyjnych, natomiast referaty zgłoszone na konferencję po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną  opublikowane w wybranych czasopismach takich jak:

 • Archiwum Motoryzacji
 • Problemy Kolejnictwa
 • Przegląd Komunikacyjny
 • Autobusy-Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe
 • tts Technika Transportu Szynowego

PATRONAT

JM Rektor WSEI w Lublinie – Prof. dr hab. Mirosław J. Jarosz

KOMITET

KOMITET NAUKOWY

 • Przewodniczący – Prof. Andrzej Niewczas, WSEI Lublin
 • Sekretarz naukowy – dr inż. Józef Stokłosa, WSEI Lublin
 • dr inż. Robert Pietrzyk, Dziekan Wydziału Transportu i Informatyki  WSEI
 • dr hab. inż. Andrzej Adamkiewicz, prof. AM Szczecin
 • prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek, PW Warszawa
 • dr hab. inż. Tadeusz Cisowski, prof. WSOSP Dęblin
 • dr Ewa Dębicka, ITS Warszawa
 • dr hab. inż. Paweł Droździel, PL Lublin
 • dr hab. inż. Juraj Grenčik, ŽU Žilina
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, PW Warszawa
 • dr hab. inż. Marek Jaśkiewicz, prof. PŚk Kielce
 • prof. dr hab. inż. Henryk Komsta, PL Lublin
 • dr hab. inż. Grzegorz Koralewski, prof. WSOSP Dęblin
 • prof.dr hab. inż. Anna Križanová, ŽU Žilina
 • dr hab. inż. Aneta Krzyżak, prof. WSOSP Dęblin
 • dr hab. inż. Piotr Lesiak, prof. WSEI Lublin
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Lozia, PW Warszawa
 • dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof. AM Szczecin
 • prof. dr hab. inż. Agnieszka Merkisz-Guranowska, PP Poznań
 • dr hab. inż. Waldemar Mironiuk, prof. AMW Gdynia
 • dr hab. inż. Krzysztof Olejnik, prof. PO Opole
 • dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. PŚk Kielce
 • dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, prof. PW Warszawa
 • dr hab. inż. Anna Stelmach, prof. PW Warszawa
 • dr hab. inż. Andrzej Świderski, prof. ITS Warszawa
 • prof. dr hab. inż. Antoni Szydło, PWr Wrocław

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Przewodniczący: dr inż. Józef Stokłosa
 • Sekretarz: dr Konrad Gauda
 • Członek: dr inż. Leszek Gil
 • Członek: mgr inż. Kamil Pasierbiewicz

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

ZGŁOSZENIA

20 czerwiec 2018 r. – zgłoszenie udziału w konferencji wraz ze streszczeniem

Do pobrania: Formatka streszczenia – po wypełnieniu proszę przesłać plik na adres konferencja.transport@wsei.lublin.pl. W nazwie pliku proszę wpisać swoje imię i nazwisko.

1 września 2018 r. – ostateczny termin

OPŁATY

 • 1250zł/os– Opłata za udział w konferencji
 • 700zł/os – Opłata dla osób towarzyszących
 • 1000zł – Dla doktorantów (dla doktorantów przewidziana jest oddzielna sesja) i obejmuje:
  • materiały konferencyjne,
  • uczestnictwo w obradach,
  • noclegi,
  • wyżywienie,
  • kawę, herbatę w przerwach obrad,
  • uczestnictwo w imprezach towarzyszących.

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto:
06 1140 1094 0000 2027 6900 1026
z dopiskiem „TRANSPORT 2018” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika(ów)

DODATKOWE INFORMACJE

mgr Joanna Sidor-Walczak
tel.: (81) 749-32-43,
konferencja.transport@wsei.lublin.pl

Adres do korespondencji:
Joanna Sidor-Walczak
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Wydział Transportu i Informatyki
20-209 Lublin, ul. Projektowa 4
z dopiskiem: „Konferencja-Transport 2018”

ORGANIZATORZY

Wydział Transportu i Informatyki Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie
Polskie Naukowo – Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne Warszawa
Przemysłowy Instytut Motoryzacji Warszawa

Wydarzenie

WRZESIEŃ
19 - 21
2018

KAZIMIERZ DOLNY
DOM PRACY TWÓRCZEJ
STOWARZYSZENIA
DZIENNIKARZY POLSKICH,
MAŁACHOWSKIEGO 17

2018-05-22T10:19:48+00:00