Studia za granicą

Studia za granicą Studenci Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie mogą ubiegać się o stypendium programu Erasmus na wyjazdy na studia do zagranicznych uczelni partnerskich w roku akademickim 2012/2013. Studenci zainteresowani wyjazdem na studia składają formularz zgłoszeniowy oraz inne dokumenty zgodnie z zasadami obowiązującymi w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie dotyczącymi realizacji wyjazdów w ramach programu Erasmus.

 • Wyjazdy studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie (po I roku studiów) na studia do uczelni w krajach członkowskich Unii Europejskiej odbywają się na podstawie umów dwustronnych zawartych pomiędzy Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie a uczelniami wyższymi z innych krajów Unii Europejskiej.
 • Kwalifikacja na studia za granicą odbywa się zgodnie z zasadami rekrutacji studentów WSEI na studia za granicą w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” LLP/ Erasmus na rok akademicki 2012/2013.
 • Przed wyjazdem studenci podpisują stosowną umowę, a w trakcie pobytu za granicą realizują wcześniej ustalony program studiów. Okres studiów za granicą wynosi jeden semestr.
 • Realizacja studiów za granicą odbywa się zgodnie z zasadami realizacji wyjazdów studentów WSEI na studia w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/2013.
 • Stypendia są dofinansowaniem do kosztu studiów za granicą ponoszonych przez studenta (koszty podróży, ubezpieczenia, zakwaterowania, wyżywienia).
 • Semestr studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej będzie zaliczony do toku studiów w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie – pod warunkiem uzyskania przez studentów odpowiedniej liczby punktów kredytowych (ECTS) i uzupełnienia uzgodnionych różnic programowych.

Konkurs stypendialny programu ERASMUS ,,Studia 2012/2013”
Kryteria podstawowe:

Aby ubiegać się o stypendium na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus należy:

 • mieć ukończony co najmniej 1 rok studiów (studia licencjackie lub magisterskie)
 • wykazać się dobrą średnią ocen. Niewielkie odstępstwa od tej zasady są możliwe, gdy student wykazuje się bardzo dobrą znajomością języków obcych, posiada konkretne plany edukacyjne lub naukowe związane z wyjazdem, bardzo dobrą opinię i rekomendację opiekuna naukowego,
 • wykazać się dobra znajomością j. angielskiego lub języka kraju, do którego student chce wyjechać. W tym celu można przedstawić dokument poświadczający co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego lub języka kraju docelowego (jeśli student posiada taki dokument). Dokumentem może być na przykład kopia dyplomu poświadczającego zdanie egzaminu typu CAE lub podobnego, ewentualnie zaświadczenie o ukończeniu kursu/lektoratu w szkole językowej (poziom B2 lub wyższy).

Zaświadczenie/dyplom powinny określać poziom zaawansowania kursu oraz uzyskaną ocenę. Z kandydatami ubiegającymi się o wyjazd na studia zostanie przeprowadzany egzamin pisemny i ustny w języku obcym.

Kryteria dodatkowe:
Ponadto brane będą pod uwagę:

 • dotychczasowa aktywność naukowa, działalność na rzecz społeczności uniwersyteckiej (aktywna działalność w organizacjach studenckich, w samorządzie studenckim, kołach naukowych, innego rodzaju działalność na rzecz Uniwersytetu itp.),
 • umotywowanie chęci wyjazdu do danego ośrodka (zwłaszcza ukierunkowane plany edukacyjne lub naukowe).

Studenci WSEI zainteresowani wyjazdem na studia powinni dostarczyć do Koordynatora Programu ERASMUS najpóźniej w dniu zamknięcia konkursu następujący komplet dokumentów:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (wyjazd na studia) na rok akademicki 2012/2013 wraz z informacją o średniej ocen za 2 ostatnie lata studiów (poświadczonych przez właściwy dziekanat).
 • zaświadczenie o znajomości j. angielskiego lub języka kraju, do którego student chce wyjechać (jeśli student posiada taki dokument).

Zgłoszenia kandydatów na studia za granicą w semestrze zimowym 2012/2013 będą przyjmowane do dnia 15.06.2012r. , natomiast na semestr letni do dnia 15.11.2012.

Harmonogram rekrutacji
Harmonogram rekrutacji na wyjazdy studentów na studia w ramach programu ERASMUS w roku akademickim 2012/2013:

 • Składanie podań przez studentów;
 • Egzamin pisemny i ustny z języka obcego; (dotyczy osób, które nie posiadają odpowiedniego certyfikatu i/lub zdanego egzaminu z języka angielskiego lub języka używanego w kraju, do którego zamierzają wyjechać);
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji.

Studenci wyjeżdżający na studia w ramach Programu Erasmus zostaną zwolnieni z opłaty czesnego za odpowiedni semestr w roku akademickim 2012/2013.

W ramach programu LLP/Erasmus studenci WSEI mają możliwość wyjazdu na studia do następujących uczelni partnerskich:
Informatyka

 • Bergen University College (Norwegia)
 • Transport and Telecommunication Institute (Łotwa)
 • Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen (Belgia)
 • Instituto Politécnico de Bragança (Portugalia)
 • Instituto Superior Miquel Torga (Portugalia)

Transport

 • Transport and Telecommunication Institute (Łotwa)

Mechanika i budowa maszyn

 • Instituto Politécnico de Bragança (Portugalia)

Ekonomia

 • GEA College PIC d. o.o. (Słowenia)
 • Østfold University College (Norwegia)
 • Lillehammer University College (Norwegia)
 • Universidade do Minho (Portugalia)
 • Lillehammer University College (Norwegia)
 • Transport and Telecommunication Institute (Łotwa)

Administracja

 • Østfold University College (Norwegia)

Psychologia

 • Universidad de Huelva (Hiszpania) • University of Prešov in Prešov (Słowacja)
 • Instituto Superior da Maia (Portugalia)

Pielęgniarstwo

 • Inönϋ Üniversitesi (Turcja)

Jak wziąć udział w programie:
Osoby zainteresowane wyjazdem na strudia w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/13 prosimy o złożenie formularza zgłoszeniowego w Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej WSEI (osoba do kontaktu: p. Monika Drąg, piętro I, pokój 107, tel. (81) 749 32 49, e-mail: monika.drag@wsei.lublin.pl) w terminie do 15.11.2012 roku.

Osoby do kontaktu:
Marta Drygała, Uczelniany koordynator programu Erasmus
Zastępca Dyrektora d.s.Wdrażania Projektów
e-mail: marta.drygala@wsei.lublin.pl

Jacek Lis
Asystent ds. Projektów zagranicznych i współpracy międzynarodowej
e-mail: jacek.lis@wsei.lublin.pl

Monika Drąg
Asystent ds. Projektów
e-mail: monika.drag@wsei.lublin.pl

Zasady rekrutacji studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie na studia i praktyki za granicą w ramach Programu LLP/Erasmus w roku akademickim 2012/2013 Zasady realizacji wyjazdów studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie na studia za granicą w ramach Programu LLP/Erasmus w roku akademickim 2012/2013 Zasady rozdziału środków i finansowania wyjazdów w ramach Programu LLP/Erasmus w roku akademickim 2012/2013 Regulamin ECTS

Formularz zgłoszeniowy pobierz

Regulamin ECTS pobierz

Regulamin studiów w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie pobierz

Zasady realizacji wyjazdów studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie na studia za granicą w ramach Programu LLP/Erasmus w roku akademickim 2012/2013 pobierz

Zasady rekrutacji studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie na studia i praktyki za granicą w ramach Programu LLP/Erasmus w roku akademickim 2012/2013 pobierz

Zasady rozdziału środków i finansowania wyjazdów w ramach Programu LLP/Erasmus w roku akademickim 2012/2013 pobierz

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.