Wymagania językowe - ERASMUS+

  • Studenci winni wykazać się dobra znajomością j. angielskiego lub  innego języka w którym student będzie studiował na uczelni przyjmującej. W tym celu można przedstawić dokument poświadczający co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego lub języka kraju docelowego (jeśli student posiada taki dokument). Dokumentem takim jest np. certyfikat językowy na poziomie B2 (lub wyższym).
  • W przypadku braku takiego dokumentu studenci będą zobowiązani zaliczyć test z języka angielskiego potwierdzający znajomość języka na tym poziomie. Poszczególne instytucje przyjmujące mogą mieć szczególne wymagania dot. znajomości języka obcego, które uczestnik musi spełniać w chwili złożenia wniosku aplikacyjnego na wyjazd na studia/praktyki.
  • Przed rozpoczęciem i na koniec okresu mobilności student, z wyjątkiem osób dla których dany język jest językiem ojczystym, zobowiązany jest wypełnić we wskazanym przez Uczelnię narzędziu on-line  test biegłości językowej przed rozpoczęciem i po ukończeniu mobilności.
  • Student zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej, jeżeli nie jest w stanie wykonać testu on-line.
  • Wynik testu nie wpływa na dopuszczenie studenta do wyjazdu.
  • Uczelnia może przyznać studentowi licencję on-line na kurs językowy. Student, któremu przyznano licencję, będzie uczestniczyć w kursie językowym w celu lepszego przygotowania się do wyjazdu w programie Erasmus+. Uczestniczyć w kursie Student może w okresie pomiędzy dwoma testami biegłości językowej on-line.

Centrum Języka Portugalskiego/Camões przy UMCS w Lublinie zaprasza

Centrum Języka Portugalskiego/Camões przy UMCS w Lublinie zaprasza do udziału w kursie przygotowawczym z języka portugalskiego pracowników naukowych oraz studentów zamierzających wyjechać do Portugalii lub Brazylii w ramach programu Erasmus+ lub innej wymiany.

Centrum Języka Portugalskiego/Camões jest pierwszym i jak dotąd jedynym centrum tego typu w Polsce. Powstało w 2005 r. w wyniku porozumienia Instytutu Camõesa w Lizbonie (jednostka podległa portugalskiemu MSZ) oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Centrum ściśle współpracuje z Ambasadą Portugalii w Warszawie oraz innymi ambasadami krajów portugalskojęzycznych.

 Celem placówki jest rozpowszechnianie języka portugalskiego oraz przekazywanie wiedzy o Portugalii i kulturach krajów luzofońskich (Brazylia, afrykańskie kraje portugalskojęzyczne, wspólnoty w Azji, Timor).

W załączeniu plakat informacyjny. 

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.