Rozliczenie wyjazdu studenta

 1. Student ma obowiązek rozliczenia się z wyjazdu stypendialnego u Koordynatora uczelnianego programu Erasmus+ (Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej) zgodnie z podpisaną umową i „Zasadami rozdziału środków i finansowania wyjazdów w Wyższej Szkole Ekonomii I Innowacji w Lublinie”
 2. W Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej  WSEI student powinien:
 • złożyć kopię zaświadczenia o uzyskanych zaliczeniach i egzaminach w uczelni przyjmującej (Transcript of Records);
 • złożyć zaświadczenie o pobycie w uczelni przyjmującej zawierające daty dzienne rozpoczęcia i zakończenia studiów;
 • złożyć „Porozumienie o programie studiów” - Learning Agreement 2017/2018”;
 • złożyć zaświadczenie o zrealizowanie założeń programowych praktyki wraz z jej oceną;
 • wypełnić we wskazanym przez Uczelnię narzędziu on-line  test biegłości językowej po ukończeniu mobilności (z wyjątkiem osób dla których dany język jest językiem ojczystym);
 • student ma również obowiązek wypełnić on-line Raport Uczestnika.
 1. Niezrealizowanie lub w znacznym stopniu niepełne realizowanie z winy studenta przyjętego planu studiów w dokumencie „Porozumienie o programie studiów”/Learning Agreement może skutkować anulowaniem umowy i koniecznością zwrotu przez studenta pełnej lub częściowej kwoty wypłaconego dofinansowania programu Erasmus+.
 2. Nierozliczenie lub niepełne rozliczenie z wyjazdu stypendialnego z winy studenta powoduje konieczność zwrotu pełnej lub częściowej kwoty wypłaconego dofinansowania w terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania do zwrotu.
 3. Na podstawie złożonej przez studenta dokumentacji uczelnia dokona rozliczenia finansowego należnego studentowi dofinansowania według obowiązujących zasad programu Erasmus+.

Zasady rozdziału środków i finansowania wyjazdów w WSEI w Lublinie - rok akademicki 2017 - 2018 pobierz

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.