Praktyki za granicą

Studenci Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie mają możliwość ubiegania się o stypendium programu ERASMUS+ na wyjazd na praktyki do zagranicznych instytucji/ przedsiębiorstw w roku akademickim 2014/2015.

 1. Wyjazdy studentów na praktyki odbywają się zgodnie z „Zasadami rekrutacji studentów WSEI na studia i praktyki za granicą” na rok akademicki 2014/2015.
 2. Przed wyjazdem na praktyki studenci WSEI podpisują stosowną umowę, na podstawie której w trakcie pobytu realizują wcześniej ustalony program praktyk. Okres trwania praktyk to od 2 do 12 miesięcy.
 3. Stypendia są dofinansowaniem do kosztów pobytu za granicą ponoszonych przez studenta (koszty podróży, ubezpieczenia, zakwaterowania, wyżywienia).
 4. Każdy student zakwalifikowany do wyjazdu na praktykę ma zagwarantowane zaliczenie praktyki zrealizowanej w instytucji przyjmującej.

Kraje, w których można odbyć praktykę:

 • Kraje członkowskie UE
 • 3 kraje EOG – Islandia, Lichtenstein, Norwegia
 • Turcja
 • Szwajcaria


Praktyka NIE może być realizowana w:

 1. instytucjach Unii Europejskiej,
 2. instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej,
 3. placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta,


Kto może wziąć udział w programie?
Studenci WSEI studiów dziennych lub zaocznych, którzy:

 • ukończyli pierwszy rok studiów,
 • znają język obcy w stopniu komunikatywnym tj.: są w stanie zrozumieć i wypełnić polecenia pracodawcy, potrafią się sprawnie komunikować, czytać, pisać,
 • osiągają co najmniej dobre wyniki w nauce,
 • nie mają żadnych zaległości finansowych względem Uczelni,
 • nie przebywają (w trakcie wyjazdu) na urlopie dziekańskim.


Studenci zainteresowani wyjazdem na praktyki składają formularz zgłoszeniowy w Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej w terminie do 15.02.2015 r.


Szczegółowych informacji dotyczących wyjazdów studentów za granicę udzielają:
Marta Drygała, Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
Dyrektor Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej
e-mail: marta.drygala@wsei.lublin.pl

Monika Drąg
Specjalista ds. Projektów
e-mail: monika.drag@wsei.lublin.pl tel. (81) 749 32 49

Formularz zgłoszeniowy kandydata na praktyki za granicą pobierz

Zasady rekrutacji studentów WSEI na studia i praktyki za granicą pobierz

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.