Informacje ogólne

 Erasmus +

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Założenia
Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Program ERASMUS+, w ramach Akcji 1. Mobilność Edukacyjna oferuje:

  • wymianę studentów obejmującą:
  • wyjazdy studentów WSEI na część studiów do zagranicznych uczelni partnerskich, a także przyjazdy studentów z uczelni partnerskich WSEI;
  • wyjazdy studentów na praktyki do zagranicznych instytucji, firm, organizacji w krajach europejskich;
  • wymianę pracowników uczelni obejmującą:
  • wyjazdy nauczycieli akademickich do partnerskich uczelni i przyjazdy wykładowców z uczelni partnerskich WSEI w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych;
  • wyjazdy pracowników do partnerskich uczelni lub instytucji w celach szkoleniowych (doskonalenie kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, seminariach, kursach itp.), oraz przyjazdy pracowników uczelni partnerskich w celu odbycia szkolenia w WSEI.

Decyzją Komisji Europejskiej Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie posiada Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE) i w pełni uczestniczy w realizacji działań zdecentralizowanych programu ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność Edukacyjna.

W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa:

  • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
  • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia*;
  • państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii*;
  • Konfederacja Szwajcarska*.

* szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa tych krajów znajdują się na stronie internetowej http://erasmusplus.org.pl/o-programie/

Więcej informacji na temat Programu ERASMUS+ znajduje się na  stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: www.frse.org.pl oraz na stronie internetowej Programu - http://erasmusplus.org.pl/

Erasmus Policy Statement - International Strategy of the University of Economics and Innovation in Lublin pobierz

Erasmus Policy Statement - Ogólna strategia Uczelni w odniesieniu do projektów międzynarodowych pobierz

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.