Wyjazdy dla pracowników

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie oferuje nauczycielom akademickim oraz pracownikom administracyjnym możliwość udziału w międzynarodowej współpracy w ramach programu ERASMUS.

  1. Nauczyciele akademiccy Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie mogą ubiegać się o stypendium programu Erasmus na wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich w celach dydaktycznych.
  2. Pracownicy administracyjni Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie mogą ubiegać się o stypendium programu Erasmus na wyjazdy do zagranicznych uczelni/instytucji partnerskich w celach szkoleniowych.


Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych
Wymiana nauczycieli akademickich może być realizowana tylko i wyłącznie z uczelnią posiadającą Kartę Uczelni Erasmusa ważną w danym roku akademickim, z którą Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie podpisała umowę bilateralną dotyczącą wymiany nauczycieli akademickich.
Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej. Podstawą kwalifikacji nauczyciela akademickiego na wyjazd w programie Erasmus jest ocena uzgodnionego pomiędzy stronami ,,Indywidualnego Programu Nauczania". Niezbędnymi elementami przedstawionego programu są zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć dydaktycznych oraz oczekiwane rezultaty.

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych
Wyjazdy pracowników mogą być realizowane do uczelni posiadających Kartę Uczelni Erasmusa ważną w danym roku akademickim oraz do współpracujących instytucji, organizacji, placówek badawczych itp.
Celem wyjazdu pracownika uczelni jest doskonalenie umiejętności, kwalifikacji, wymiana doświadczeń, poszerzenie wiedzy w danej dziedzinie poprzez udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach, konferencjach z elementami szkolenia itp.

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus jest ocena ,,Indywidualnego Programu Szkolenia". Niezbędnymi elementami przedstawionego programu są: zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika.


Jak wziąć udział w programie:
Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o złożenie formularza zgłoszeniowego oraz „Indywidualnego Programu Szkolenia” lub „Indywidualnego Programu Nauczania” w Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej WSEI (piętro I, pokój 107) w terminie do 30.11.2013 roku.

Więcej informacji dotyczących wyjazdów na studia można uzyskać w Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej WSEI, I piętro, p. 107, tel. (81) 749 32 49.

Osoby do kontaktu:

Marta Drygała, Uczelniany Koordynator programu Erasmus
Dyrektor Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej
e-mail: marta.drygala@wsei.lublin.pl

Monika Drąg
Asystent ds. Projektów
e-mail: monika.drag@wsei.lublin.pl tel. (81) 749 32 49

Formularz zgłoszeniowy (nauczyciel akademicki) pobierz

Formularz zgłoszeniowy (pracownik administracyjny) pobierz

Zasady kwalifikacji pracowników Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie na wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych w ramach Programu LLP/Erasmus w roku akademickim 2013/2014 pobierz

Zasady realizacji wyjazdów pracowników Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie na studia za granicą w ramach Programu LLP/Erasmus w roku akademickim 2013/2014 pobierz

Zasady rozdziału środków i finansowania wyjazdów w ramach Programu LLP/Erasmus w roku akademickim 2013/2014 pobierz

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.