Informacje ogólne

Program Erasmus, którego nazwa nawiązuje do imienia Erazma z Rotterdamu, powstał w 1987 r. z myślą o propagowaniu i ułatwianiu wymiany studentów pomiędzy uczelniami krajów Wspólnoty Europejskiej, ale z czasem uległ rozszerzeniu. W latach 1995-2006 Erasmus wchodził w skład utworzonego wówczas programu wspólnotowego SOCRATES, wspierającego międzynarodową współpracę w sferze edukacji. Od roku akademickiego 2007/2008 ERASMUS jest częścią programu ,,Uczenie się przez całe życie” (LLP – the Lifelong Learning Programme), którego celem jest podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz ułatwianie międzynarodowej współpracy i wymiany w dziedzinie edukacji.

W skład programu ,,Uczenie się przez całe życie” wchodzą cztery programy sektorowe:

 • Erasmus
 • Comenius
 • Leonardo da Vinci
 • Grundtvig

oraz Program Międzysektorowy i program Jean Monnet.
Celem programu ERASMUS jest wspieranie:

 • międzynarodowej współpracy szkół wyższych i instytucji nieakademickich,
 • mobilności studentów na studia i praktyki zagraniczne,
 • mobilności pracowników akademickich i administracyjnych,
 • udziału w projektach międzynarodowych, w tym tworzenia wspólnych programów studiów.

 Program ERASMUS oferuje:

 • wymianę studentów obejmującą:

→ wyjazdy studentów WSEI na część studiów do zagranicznych uczelni partnerskich, a także przyjazdy studentów z uczelni partnerskich WSEI;
→ wyjazdy studentów na praktyki do zagranicznych instytucji, firm, organizacji w krajach europejskich;

 • wymianę pracowników uczelni obejmującą:

→ wyjazdy nauczycieli akademickich do partnerskich uczelni i przyjazdy wykładowców z uczelni partnerskich WSEI w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych;
→ wyjazdy pracowników do partnerskich uczelni lub instytucji w celach szkoleniowych (doskonalenie kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, seminariach, kursach itp.), oraz przyjazdy pracowników uczelni partnerskich w celu odbycia szkolenia w WSEI.

 • organizowanie kursów intensywnych – cyklów zajęć dydaktycznych, opracowanych i prowadzonych przez wykładowców z różnych krajów dla międzynarodowej grupy studentów;
 • udział w projektach wielostronnych wraz z grupą uczelni z innych krajów uczestniczących w Erasmusie; projekty mogą dotyczyć, np. opracowania nowych programów nauczania, w tym nauczania na odległość, modernizowania uczelni, współpracy z sektorem przemysłu;
 • udział w sieciach tematycznych Erasmusa.

 
Decyzją Komisji Europejskiej Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie posiada Rozszerzoną Kartę Erasmusa i uczestniczy w realizacji działań zdecentralizowanych programu Erasmus – działania typu ,,Mobilność”.
 
Kraje uczestniczące w Programie Erasmus:
Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
 
Więcej informacji na temat programu LLP – Erasmus można znaleźć na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: www.frse.org.pl (erasmus.org.pl)
W roku akademickim 2013/2014 WSEI realizuje także wymianę studentów z Ostfold University College (Norwegia) w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Więcej informacji na temat możliwości skorzystania z oferty FSS znajdziesz tu (link).

Erasmus Policy Statement - International Strategy of the University of Economics and Innovation in Lublin pobierz

Erasmus Policy Statement - Ogólna strategia Uczelni w odniesieniu do projektów międzynarodowych pobierz

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.