Współpraca z biznesem

Współpraca z biznesem 2018-03-27T11:55:31+00:00

WSEI zaprasza partnerów biznesowych do wspólnej realizacji programów studiów.
Razem definiujemy brakujące na rynku kompetencje, następnie opracowujemy programy studiów.
W ten sposób firmy mają szansę wykształcić dla siebie młodych i zdolnych pracowników o umiejętnościach najlepiej odpowiadających ich potrzebom i planom.

KORZYŚCI

MOŻLIWOŚĆ WYKSZTAŁCENIA PRACOWNIKA
odpowiadającego konkretnym potrzebom firmy

ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW i ryzyka rekrutacji niewłaściwego pracownika

MOŻLIWOŚĆ POZYSKANIA PRACOWNIKA
NA ZASTĘPSTWA
 wprowadzonego w zagadnienia firmy

WSPARCIE W REALIZACJI  bieżących działań firmy – zadania wykonywane przez studentów/praktykantów

FORMY POMOCY

  • Pośrednictwo w organizowaniu praktyk studenckich. Znajdziemy dla Państwa praktykanta o konkretnych predyspozycjach zawodowych. Taka forma przekazywania wiedzy i doświadczeń daje pracodawcy szanse na przygotowanie wartościowego pracownika firmy bez poszukiwań i ponoszenia dodatkowych kosztów. Jest to najlepsze rozwiązanie problemów kadrowych w okresach wzmożonej pracy w firmie czy sezonie urlopowym.
  • Możliwość zamieszczenia za pośrednictwem Biura Karier ofert pracy i staży dla studentów i absolwentów. Oferty zamieszczane są na stronie BK oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Uczelni.
  • Poszukiwanie najodpowiedniejszych kandydatów do pracy, którzy w przyszłości mogą zasilić grono stałych pracowników w firmie.
  • Umożliwianie bezpośrednich kontaktów studentów i absolwentów z pracodawcami, m.in. poprzez prezentacje firm na terenie uczelni, warsztaty, seminaria, konferencje itp. Jest to doskonała okazja, by zainteresować pracą u siebie najzdolniejszych studentów i zbudować pozytywny obraz firmy. Prezentacje dostarczają informacji o wymaganiach stawianych starającym się o pracę oraz stwarzają obu stronom okazję do wzajemnego poznania. Zapewniamy obsługę logistyczną oraz informacyjną takiej prezentacji.

OFERTA DLA PRACODAWCÓW

BIURO KARIER

BIURO KARIER

Oferujemy profesjonalną, bezpłatną pomoc w znalezieniu pracowników, stażystów i praktykantów.

LABORATORIA NAUKOWO-BADAWCZE

LABORATORIA NAUKOWO-BADAWCZE

Nowoczesne i innowacyjne laboratoria umożliwiają łączenie teorii z praktyką, oraz nauki z biznesem.

PROJEKT REACTIVATE

PROJEKT REACTIVATE

Nowoczesne i innowacyjne laboratoria umożliwiają łączenie teorii z praktyką, oraz nauki z biznesem.

PROJEKT SKAZANI NA SUKCES

PROJEKT SKAZANI NA SUKCES

Oferujemy profesjonalną, bezpłatną pomoc w znalezieniu pracowników, stażystów i praktykantów.

PROJEKT SGE - SMEs GROWING IN EUROPE

PROJEKT SGE - SMEs GROWING IN EUROPE

Oferujemy profesjonalną, bezpłatną pomoc w znalezieniu pracowników, stażystów i praktykantów.

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 81 749 32 19 lub adresem e-mail:  biurokarier@wsei.lublin.pl