Studium pedagogiczne dla studentów WSEI

STUDIUM PEDAGOGICZNE dla studentów WSEI 

Cel:
Celem studium jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówkach oświatowych.

Uczestnicy:
Studenci IV roku Psychologii dziennej i zaocznej  Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji 

Warunki przyjęcia:

 • wypełnienie i złożenie w Centrum Studiów Podyplomowych WSEI pok. 219 formularza zgłoszeniowego dostępnego w CSP lub na stronie www.podyplomowe.wsei.lublin.pl
 • przedstawienie dowodu uiszczenia 200 zł zaliczki z tytułu opłaty za studium
 • ksero legitymacji studenckiej WSEI

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty
Opłata za kurs wynosi 1 200 zł płatna w następujących ratach: 200 zł w chwili zapisu. (ZAPISY DO 31 MARCA 2017 r.)  oraz 5 rat miesięcznych po 200 zł każda  

 • 20 maja b.r. 200 zł
 • 20 czerwca br. 200 zł
 • 20 września br. 200 zł
 • 20 października br. 200 zł
 • 20 listopada br. 200 zł

Wpłat należy dokonywać przelewem na konto:
mBank O/Lublin nr 02 1140 1094 0000 2027 6900 1001 

Warunki ukończenia

 • aktywny udział w zajęciach
 • zdobycie wymaganych zaliczeń i egzaminów
 • pozytywne oceniona praktyka pedagogiczna
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia

Organizacja zajęć

 • realizacja studium: kwiecień 2017 - maj 2018
 • zajęcia odbywają się raz w miesiącu w trybie weekendowym
 • program obejmuje 270  godzin zajęć ( w tym zaliczony moduł z zakresu Psychologii wymiarze 75 godz.) oraz 150 godzin praktyk pedagogicznych

Ramowy program studiów

 • Psychologia  (przedmiot psychologii, psychologia w szkole; wybrane czynniki warunkujące rozwój człowieka; komunikacja w relacji nauczyciel-uczeń; zasady oceniania i ewaluacji) - 75 godz.
 • Pedagogika (przedmiot pedagogiki; wybrane aspekty realizacji założeń dydaktycznych; charakterystyka środowiska społecznego ucznia; ocena pracy ucznia i nauczyciela) - 75 godz.
 • Dydaktyka przedmiotowa specyfika przedmiotów; główne zagadnienia dydaktyczne związane z nauczaniem; formalna struktura lekcji; system oceniania, ewaluacja; język, umiejętności porozumiewania się, emisja głosu) - 120 godz.
 • Praktyka pedagogiczna - 150 godz. ( praktyka odbytych w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum, liceum lub technikum)

Absolwenci otrzymują

 • Zaświadczenie ukończenia studium pedagogicznego. 

 

Zgłoszenie na studium pedagogiczne pobierz

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.