Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej

Studia realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. pozwalające uzyskać Certyfikat potwierdzający kompetencje Koordynatora kontroli zarządczej w administracji publicznej

Cel:
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną administracją w zakresie kontroli zarządczej.

Ramowy program studiów:

 • Wprowadzenie do systemów kontroli zarządczej
 • Środowisko kontroli zarządczej
 • Zarządzanie ryzykiem w organizacji
 • Zamówienia publiczne
 • Rachunkowość finansowa i zarządcza
 • Mechanizmy kontroli systemów informatycznych
 • Informacja i komunikacja
 • Audyt wewnętrzny w organizacji
 • Systemy zarządzania jakością
 • Wykrywanie oszustw i nadużyć
 • Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej
 • Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej
 • Seminarium

Program studiów obejmuje: 200 godz. zajęć (wykłady, ćwiczenia, warsztaty), 2 semestry

Korzyści dla absolwentów:

Studia umożliwiają zdobycie umiejętności ułatwiających skuteczne wdrożenie i monitorowanie systemu kontroli zarządczej w organizacjach rządowych i samorządowych. Absolwenci pozyskają wiedzę w zakresie rozpoznawania zagrożeń i szans w osiąganiu celów organizacji, możliwych sposobów zapobiegania występowaniu potencjalnych ryzyk, skutecznej komunikacji oraz pozyskiwania informacji zwrotnej.

Program studiów oparty jest o zawodowe wymagania i standardy krajowe i międzynarodowe. Obejmuje treści wymagane na międzynarodowych egzaminach kwalifikacyjnych CGAP oraz CIA.

Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Certyfikat potwierdzający kompetencje Koordynatora kontroli zarządczej w administracji publicznej oraz prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o.
 • Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów  Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o.  http://www.klpaikw.pl/sklad-krajowej-listy-paikw,art_155.html
 • Wsparcie organizacyjne dla osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu CGAP lub CIA
 • Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku Koordynatora kontroli zarządczej w administracji publicznej. /patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW http://www.klpaikw.pl/regulamin,165.html
powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.