Studia finansowane z KFS

Krajowy Fundusz Szkoleniowy wspiera pracodawców w kształceniu osób pracujących. Celem  KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań rynku pracy.
 
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) dofinansuje podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w wieku 45+
 
Kto może skorzystać ze środków KFS?
 
O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie kompetencji pracowników lub własnych.

 Wysokość dofinansowania z KFS:

  • Pracodawca, który zatrudnia 10 i więcej pracowników może otrzymać 80% dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego – z własnych środków pokryje 20% kosztów.
  • Pracodawca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników może otrzymać 100% dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego.
  • Maksymalna wartość dofinansowania to 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS można przeznaczyć na:

  • Określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ze środków KFS.
  • Kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.
  • Egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.
  • Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu.
  • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
  • Tematyka szkoleń, które odbędą pracownicy, nie jest odgórnie narzucona i decyduje o niej sam pracodawca.

O szczegóły pytaj w powiatowych urzędach pracy województwa lubelskiego i Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie.

Informacje praktyczne o KFS pobierz

Ulotka informacyjn WUP pobierz

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.