Zarządzenie Kanclerza Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w sprawie opłat za studia podyplomowe w roku akademickim 2016/2017

ZARZĄDZENIE KANCLERZA
WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
NR 34/2015/2016
Z DNIA 08 LIPCA 2016 R.
W SPRAWIE OPŁAT ZA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM
2016/2017

§1

Wprowadza się cennik opłat za studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie na rok akademicki 2016/2017, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

 1. W roku akademickim 2016/2017 opłata wpisowa na studia podyplomowe wynosi 100 zł i nie podlega zwrotowi.
 2. Wprowadza się następujące bonifikaty w opłatach czesnego dla studentów studiów podyplomowych:
  1. Z tytułu jednorazowej opłaty czesnego - 5%;
  2. Bonifikata rodzinna dla drugiej osoby z rodziny studiującej w WSEI - 10%;
  3. W przypadku skierowania przez pracodawcę na studia podyplomowe, w tym samym czasie minimum 5 i więcej osób - 15%;
  4. Studenci WSEI-15%;
  5. Absolwenci WSEI - 10%.
 3. Z opłaty wpisowej zwolnienie są studenci i absolwenci WSEI.
 4. Bonifikaty nie podlegają sumowaniu.

§3

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Traci moc Zarządzenie Kanclerza w sprawie opłat za studia podyplomowe nr 23/2013/2014 z dnia 10 lipca 2015 r.

§4

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Kwestorowi WSEI.

Zarządzenie Kanclerza WSEI w sprawie opłat za studia podyplomowe w roku akademickim 2016/2017 pobierz

Cennik opłat za studia podyplomowe na rok akademicki 2016/2017 pobierz

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.