Terapeuta środowiskowy

TERAPEUTA ŚRODOWISKOWY

Szkolenie  realizowane we współpracy

z  Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 w Lublinie

oraz Lubelskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego

pozwalające uzyskać

 Certyfikat Terapeuty Środowiskowego Polskiego Towarzystwa  Psychiatrycznego

 

Cele:

Celem ogólnym kształcenia jest uzyskanie kwalifikacji terapeuty środowiskowego a także

uzyskanie kompetencji i doświadczenia w zakresie psychiatrycznej opieki środowiskowej, niezbędnych do uczestnictwa w leczeniu pacjenta w ramach wielospecjalistycznego zespołu, koordynowania jego dostępu do różnorodnych placówek oraz podejmowania interwencji w środowisku pacjenta.

Uczestnicy szkolenia:

1)  Osoby posiadające wykształcenie co najmniej średnie

2) Osoby posiadające predyspozycje osobowe, zainteresowania i motywację konieczne w pomaganiu osobom z zaburzeniami psychicznymi

Warunki przyjęcia:

 

 • złożenie dokumentu potwierdzającego wykształcenie
 • złożenie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w pracy z ludźmi
 • wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego dostępnego w Centrum Studiów Podyplomowych WSEI oraz na stronie Uczelni
 • wypełnienie podania o przyjęcie na szkolenie
 • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej
 • przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej
 • dostarczenie jednego zdjęcia

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki ukończenia:

 

 • aktywny udział w zajęciach
 • pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów
 • wniesienie wymaganej opłaty za szkolenie i staż
 • zaliczenie stażu
 • zdanie egzaminu

 

Organizacja zajęć:

 

 • szkolenie od października 2017 do marca 2019 z możliwością przedłużenia szkolenia praktycznego do czerwca 2019 r.
 • szkolenie będzie realizowane 18 miesięcy
 • zajęcia odbywają się raz bądź dwa razy w miesiącu (piątki od 16.00, soboty i niedziele od 9.00) w siedzibie WSEI

 

Prowadzący:

Certyfikowani terapeuci środowiskowi, lekarze psychiatrzy, psychologowie, psychoterapeuci, pracownicy socjaln

Program obejmuje 315 godzin zajęć (wykłady, warsztaty)

 • Rola, zadania, wyzwania terapeuty środowiskowego – 35 godzin
 • Stres, fizjologia, patologiczna reakcja na stres – 35 godzin
 • Zaburzenia psychotyczne. Opieka środowiskowa – 35 godzin
 • Wybrane problemy kliniczne cz. 1 – 35 godzin
 • Wybrane problemy kliniczne cz. 2 – 35 godzin
 • Psychiatria dziecięca i młodzieżowa. Problemy rodziny – 35 godzin
 • Modele psychoterapeutyczne i ich zastosowanie w pracy środowiskowej – 35 godzin
 • Uzależnienia od alkoholu i innych substancji – 35 godzin
 • Psychiatria społeczna – 35 godzin
 • Egzamin

Szkolenie treningowe

 • 50 godzin uczestnictwa w wybranych formach szkolenia treningowego

Staż

 • 480 godzin (3 m-ce) w ośrodkach środowiskowych
 • 320 godzin (2 m-ce) w całodobowych oddziałach psychiatrycznych w tym 1 m-c           w oddziale klinicznym

Osoby, które posiadają przygotowanie zawodowe mogą uzyskać zaliczenie stażu na oddziale psychiatrycznym na podstawie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe.

Koszt szkolenia:

 • 4 500 zł koszt szkolenia

Koszt stażu:

 • 3 000 zł całkowity koszt stażu (szpital + środowisko)
 • 1500,00 zł praktyka szpital
 • 1700,00 zł praktyka środowisko
 • 500,00 zł zwolnienie z praktyki 

 

Organizatorzy szkolenia:

 

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie

 

Absolwenci otrzymują:

 • zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Certyfikat Terapeuty Środowiskowego Polskiego Towarzystwa  Psychiatrycznego

Korzyści dla absolwentów:

Ukończenie kursu jest warunkiem przystąpienia do egzaminu organizowanego przez Sekcję Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zdany egzamin, potwierdzony certyfikatem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, upoważnia do pracy jako terapeuta środowiskowy w całej Polsce

Kierownik szkolenia: dr n. med. Kochański Artur

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.