Krajowy Fundusz Szkoleniowy dofinansuje Ci Studia Podyplomowe

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

Termin naboru wniosków: od 06.02.2017 r. do 28.02.2017 r.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy wspiera pracodawców w kształceniu osób pracujących. Celem  KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań rynku pracy.
 
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) dofinansuje podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w wieku 45+

W roku 2017 środki KFS będą przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców zgodnie z następującymi priorytetami:

  1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport  i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
  2.  wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach  lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Kto może skorzystać ze środków KFS?
 
O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie kompetencji pracowników lub własnych.

 Wysokość dofinansowania z KFS:

  • Pracodawca, który zatrudnia 10 i więcej pracowników może otrzymać 80% dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego – z własnych środków pokryje 20% kosztów.
  • Pracodawca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników może otrzymać 100% dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego.
  • Maksymalna wartość dofinansowania to 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

O szczegóły pytaj w powiatowych urzędach pracy województwa lubelskiego i Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie.

Informacje praktyczne o KFS pobierz

Ulotka informacyjn WUP pobierz

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.