Ulgi i bonifikaty WSEI

"PROMOCJA OPŁATY REKRUTACYJNEJ" dla kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017

Warunki uczestnictwa w promocji:

  • Promocja opłaty rekrutacyjnej dotyczy ulgi w opłacie rekrutacyjnej dla kandydatów na studia (z wyłączeniem studiów pomostowych na Kierunku Pielęgniarstwo) w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie w roku akademickim 2016/2017. Podstawowa opłata rekrutacyjna wynosi 50 zł.
  • W promocji opłaty rekrutacyjnej biorą udział wszyscy kandydaci na studia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie w roku akademickim 2016/2017, którzy złożyli komplet dokumentów rekrutacyjnych w wyznaczonym terminie.
  • Opłata rekrutacyjna w określonych terminach jest objęta ulgą i wynosi odpowiednio: do 28 lutego 2017 r. – 0 zł
  • Na wszystkich studiach stacjonarnych przez cały okres rekrutacji opłata rekrutacyjna wynosi 0zł. Promocja nie dotyczy studiów podyplomowych oraz studiów prowadzonych w językach obcych

Postanowienia końcowe:

  • Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna.
  • Promocja opłaty rekrutacyjnej może sumować się z innymi promocjami dla kandydatów na studia w WSEI.

 

Promocja "DRUGI KIERUNEK" dla studentów WSEI

Warunki uczestnictwa w promocji:
W promocji biorą udział studenci Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w roku akademickim 2016/2017 spełniający następujące kryteria:

  • są studentami WSEI;
  • zostali zakwalifikowani przez WSEI na studia w roku akademickim 2015/2016 na drugi kierunek studiów w WSEI.

Zasady przyznania bonifikaty:

Kandydaci przyjęci na studia w WSEI na drugi kierunek studiów uzyskają 50% zwolnienia z czesnego w każdym semestrze nauki, pod warunkiem okazania indeksu z pierwszego kierunku z zaliczonym poprzednim semestrem.

 

BONIFIKATY

1. "BONIFIKATA RODZINNA"  dla studentów na studia w roku akademickim 2016/2017 

Postanowienia ogólne:
Studentom WSEI przyznawane są bonifikaty w opłatach czesnego z tytułu studiowania w WSEI osób związanych pokrewieństwem (dla rodzeństwa, małżeństw, dzieci i rodziców).

Zasady przyznawania bonifikat rodzinnych:
1. Druga osoba z rodziny studiująca w WSEI otrzymuje bonifikatę w wysokości 20% czesnego za dany semestr.
2. Trzecia osoba z rodziny studiująca w WSEI otrzymuje bonifikatę w wysokości 25% czesnego za dany semestr.

Postanowienia końcowe:
1. Bonifikata rodzinna przyznawana jest na podstawie podania o udzielenie bonifikaty, składanego przed każdym kolejnym semestrem nauki (do dnia rozpoczęcia nauki w danym semestrze).
2. Promocja „Bonifikata rodzinna" nie sumuje się z innymi promocjami obowiązującymi w WSEI w roku akademickim 2016/2017.
3. Pierwsza osoba opłaca czesne w pełnej wysokości.

 

2. "BONIFIKATA DLA ZAKŁADÓW PRACY" w roku akademickim 2016/2017 

"Bonifikata dla zakładów pracy" – jest to bonifikata dla pracowników jednego zakładu pracy przyznawana na wniosek pracodawcy w przypadku studiowania w WSEI 5 i więcej osób z tego zakładu pracy w danym roku akademickim na studiach I i II stopnia. Każda z osób otrzymuje bonifikatę w wysokości 20% czesnego za dany rok akademicki.

„Bonifikata dla zakładów pracy" nie sumuje się z innymi promocjami obowiązującymi w WSEI w roku akademickim 2016/2017.

 

3. "BONIFIKATA W CZESNYM" dla studentów na studia w roku akademickim 2016/2017 

Studenci, którzy dokonali wpłaty czesnego za cały rok (2 semestry) z góry otrzymują 5% bonifikaty od ustalonej kwoty czesnego.

„Bonifikata w czesnym" nie sumuje się z innymi promocjami obowiązującymi w WSEI w roku akademickim 2016/2017.

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.