Laboratoria Psychologiczne WSEI

Laboratoria Psychologiczne WSEI:

PSYCHOLOGII TRANSPORTU
DIAGNOSTYKI PSYCHOFIZJOLOGICZNEJ
POZNAWCZEJ PSYCHOLOGII EKSPERYMENTALNEJ

Świat nie wybacza błędów, a błędy popełniają ludzie.

Najważniejsze bariery dla rozwoju firm i instytucji to zatrudnianie niewłaściwych specjalistów, słabe wizualizacje w kampaniach promocyjnych i informacyjnych, katastrofalne pomyłki i wypadki spowodowane tak zwanym „czynnikiem ludzkim”. Dan Ariely, wybitny ekonomista i „guru biznesu” wykazał, że prawdziwym wyzwaniem dla rozwoju firm jest obecnie kapitał ludzki, nie finanse. Ludzie zachowują się zwykle wbrew pozorom zupełnie irracjonalnie, działając pod wpływem drobnych impulsów, ale można to na szczęście przewidzieć, a nawet znakomicie wykorzystać dla budowy skuteczności firmy i prawdziwego pożytku dla klientów.

Laboratoria Psychologiczne WSEI oferują kompleksowe wsparcie we wszystkim, co dotyczy „czynnika ludzkiego”. Zapewniamy usługi najwyższej jakości dla różnorodnych firm i instytucji finansowych, przemysłu, marketingu, placówek medycznych, edukacyjnych, a także usługowych, rekreacyjno-sportowych, jak i naukowych. Świadczymy usługi od poziomu podstawowego, aż do najbardziej zaawansowanych, kompleksowych rozwiązań naukowych. Możliwa współpraca obejmuje przykładowo ocenę wizualizacji ulotek, opakowań, stron internetowych, określenie cech osób rekrutowanych na kluczowe w firmie stanowiska, jak i kierowców, operatorów urządzeń, czy wykonawców prostych czynności wymagających refleksu, spostrzegawczości, długotrwałej koncentracji czy precyzji. Prowadzimy modelowanie zachowań konsumenckich za pomocą data mining. Tworzymy interfejsy mózg-komputer, jak i wykonujemy zaawansowaną diagnostykę EEG, terapię biofedback czy terapię zaburzeń lekoopornych za pomocą rTMS, wspomagając przy okazji badań naukowych osoby nie uzyskujące gdzie indziej pomocy.

Laboratoria dysponują sześcioma pomieszczeniami badawczymi, umożliwia prowadzenie badań na trzydziestu stanowiskach.

Laboratorium wykorzystuje szeroką bazą nowoczesnego sprzętu i oprogramowania wzbogaconą tradycyjnymi metodami psychofizycznymi.

Ze względu na uniwersalność i komplementarność posiadany sprzęt i oprogramowanie pozwala na zastosowanie w badaniach i diagnozowaniu w obszarze: psychologii biznesu, reklamy, pracy i organizacji, psychologii poznawczej, medycznej, klinicznej i neuropsychologii, psychomotoryki, psychologii sportu, poradnictwie edukacyjnym i zawodowym, psychologii zdrowia, psychologii wychowawczej.

OFEROWANE USŁUGI BADAWCZE
 • Badania neuromarketingowe, ocena reklam i wizualizacji, zachowania konsumenckie, eyetracking półki (mapy cieplne i mapy fiksacji)
 • Badania wizerunku marki i wizualizacji kampanii
 • Badania z wykorzystaniem nowoczesnych metod neuroobrazowania pracy mózgu EEG
 • Badania nad biofeedbackiem
 • Badania zastosowań i skuteczności nieinwazyjnej przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (rTMS) w psychiatrii i neurologii
 • Modelowanie i badanie interfejsów mózg-komputer (BCI)
 • Badania wariograficzne pracowników
 • Badania psychologiczne sprawców i ofiar wypadków
 • Diagnostyka kierowców, operatorów maszyn, pracowników transportu
 • Badania sportowców, pomiar koordynacji sensomotorycznej i zdolności motorycznych
 • Eksperymenty z szybkim uczeniem w relaksie
 • Badania sprawności poznawczej i manualnej rekrutowanych pracowników, analiza tempa przyswajania oraz trwałość wiedzy i umiejętności kluczowych dla obsługi sprzętu transportowego i przemysłowego
 • Analiza psychologicznych następstw wypadków komunikacyjnych
 • Badania nad umysłem, pomiar funkcji uwagi (podzielności, selekcji informacji, wydłużonej czujności, koncentracji), pamięci i wyobraźni
ZASOBY LABORATORIÓW PSYCHOLOGII WSEI

Wiedeński System Testów, panele reakcyjne, pedały reakcyjne, aparat MLS – HW, aparat PP-HW, zestawy słuchawkowe, moduły kalibracyjne, ekrany dotykowe

System jest kompletnym komputerowym narzędziem wspierającym diagnostykę psychologiczną. Dzięki maksymalnej uniwersalności pozwala na wspieranie pracy psychologicznej w wielu dziedzinach.

Zakres badań:

 • A3DW – wyobraźnia przestrzenna
 • AHA – zachowania związane z pracą, tj. impulsywność/refleksyjność, tolerancja na frustrację i wydajność
 • CORSI – pamięć krótkotrwała
 • DAUF – ciągłość uwagi
 • DT – reakcja na wiele bodźców (jednoczesne reagowanie na bodźce wzrokowe, słuchowe); działanie w warunkach stresu
 • MLS – sprawność motoryczna rąk
 • MTA – wyczucia technicznego
 • NVLT – zdolność uczenia się materiału niewerbalnego
 • PP – widzenie peryferyjne
 • PST– badanie orientacji przestrzennej pilotów
 • RT – test reakcji
 • SIGNAL – długotrwała uwaga selektywna
 • SIMKAP – podzielność uwagi
 • SMK – koordynacja sensomotoryczna
 • STROOP – selektywność uwagi
 • ZBA – antycypacja czasowo-ruchowa

Aparat do pomiaru otoemisji akustycznej OAE

Zakres badań:

 • sprawność przetwarzania dźwięku na impulsy nerwowe w ślimaku, obiektywna diagnoza niedosłuchu, potencjały wywołane, moduły dostępne w laboratorium to m.in. ABR, VEMP, ASSR

Adiometr kliniczny wysokoczęstotliwościowy

Zakres badań:

 • zdolność słyszenia tonów wysokich od 8000Hz do 20 000Hz

Tympanometr 3D

 • nieinwazyjne badania słuchu poprzez analizę fali dźwiękowej odbitej. Technologia 3D zwiększa dokładność i jakość analizy

Ciemnia kabinowa (pomieszczenie ciemni, Noktometr oraz Pierścień Landolta)

Zakres badań:

 • widzenie kształtów w mroku (określenie dolnego progu wrażliwości wzrokowej)
 • pomiar wrażliwości na olśnienie (szybkości adaptacji wzroku w ciemności po olśnieniu)

Miernik czasu reakcji prostej i złożonej, aparat Piórkowskiego, tablice Poppelreutera, aparat krzyżowy 

Zakres badań:

 • szybkość reakcji prostej i różnicowej na bodźce wzrokowe, akustyczne i poznawcze, sprawność koordynacji wzrokowo-ruchowej i koncentracji uwagi

Wirometr, Stereometr

Zakres badań:

 • widzenie przestrzenne i ocena prędkości obiektu (cechy mają istotne znaczenie w procesie oceny odległości, położenia i ruchu obiektów)

Posturograf  - kompletna platforma balansowa z zestawem podestów

Zakres badań:

 • czułość narządu równowagi

MITSAR EEG, odniesienie do bazy normatywnej HBI

Możliwe zastosowania badawcze:

 • badanie zgodności z neuromarkerami zaburzeń układu nerwowego w odniesieniu do bazy normatywnej HBI (innymi słowy: baza umożliwia klasyfikowania zaburzeń psychofizjologicznych w odniesieniu do markerów biologicznych tzw. endofenotypów)
 • MITSAR EEG – ZESTAW
 • głowica Mitsar EEG
 • oprogramowanie WinEEG do zapisu EEG, analizy QEEG i ICA

Aparat Q-EEG (256 kanałowy firmy EGI)

Możliwe zastosowania badawcze:

 • nowoczesne neuroobrazowanie pracy mózgu EEG cechujące się wysoką dokładnością i możliwością kontroli zakłóceń dzięki wykorzystaniu 256 elektrod
 • analiza potencjałów wywoływanych – elektryczne reakcje mózgu wywołane bodźcami poznawczymi (P300)
 • przykładowe obszary badawcze:
 • Efektywność uczenia się
 • Monitorowanie procesów uwagi
 • Badania kliniczne nad funkcjonowaniem osób z zaburzeniami
 • Monitorowanie procesów percepcyjnych
 • Badania kliniczne w obszarze zaburzeń i trudności rozwojowych

EGI – ZESTAW

 • Geodesic Sensor Net (GSN) – czepki zawierające 256 elektrod, zapewniające wysoką jakość i dokładność danych
 • Net Amps 400 amplifiers – wzmacniacz sygnału EEG 256 redukujący zakłócenia i zapewniający wysoką jakość sygnału
 • Net  Station software – oprogramowanie do monitorowania pomiaru oraz prowadzenia analiz

BCI – interfejsy mózg-komputer

Możliwe zastosowania badawcze:

 • sterowanie urządzeniami za pomocą myśli
 • komunikacja osób ze znaczną niepełnosprawnością z otoczeniem
 • sterowanie grami komputerowymi

Zestaw 4 urządzeń g.NAUTILUS 32, g.LADYbird

 • 32 kanałowy, bezprzewodowy system EEG z ustalonym rozmieszczeniem elektrod
 • suche elektrody aktywne g.SAHARA
 • rozdzielczość 24 bit, częstotliwość próbkowania 250 lub 500 Hz
 • wbudowany 3-osiowy akcelerometr
 • wodoszczelna obudowa do łatwego czyszczenia

EYE-TRACKING

Możliwe zastosowania badawcze:

 • badania medyczne i diagnostyka okulograficzna
 • psychologiczne aspekty procesu postrzegania
 • proces postrzegania i analizy danych wzrokowych
 • interakcja człowiek-maszyna
 • badania marketingowe, m.in. nad skutecznością przekazu treści reklamowych
 • Psychologia sportu w zakresie efektywności postrzegania i skuteczności treningów
 • psychologia transportu w zakresie jakości i cech percepcji kierowcy i wpływu postrzegania na kierowanie pojazdami
 • ocena jakości przekazu treści zawartych na stronach internetowych
 • badania nad specyfiką postrzegania u dzieci

EYE-TRACKING – ZESTAW

Okulograf (eye-tracker) Hi-speed SMI:

 • pozwala na wysoce precyzyjne pomiary ruchu gałek ocznych (widzenie jedno i obuoczne)
 • wykorzystuje kamerę HD
 • analizuje ruch gałek ocznych z częstotliwością do 1250 Hz

Okulograf (eye-tracker) RED SMI:

 • pozwala na bezinwazyjne śledzenie ruchów gałek ocznych badanego
 • montowany z monitorami i telewizorami
 • umożliwia rejestrowanie danych z częstotliwością do 500 Hz
 • zapewnia swobodę ruchu badanego

Okulograf (eye-tracker) Mobilny

 • umożliwia prowadzenie badań niestacjonarnych z bieżącą rejestracją danych
 • bezprzewodowa kontrola przebiegu badania
 • rejestruje dane z częstotliwością do 60 Hz

ZESTAW do nieinwazyjnej powtarzalnej przezczaszkowej stymulacji magnetycznej

 • pozwala na badania wpływu modyfikacji metabolizmu neuronów na funkcje poznawcze i motoryczne
 • znajduje zastosowanie w diagnostyce neurofizjologicznej i terapii depresji, bólów neuropatycznych, lęku

Stymulator rTMS DuoMAG XT-100

 • umożliwia prowadzenie stymulacji impulsami do 100 Hz
 • cewka TMS z wbudowanym chłodzeniem zapewnia komfort osobom badanym

Zestaw do neuronawigacji Brainsight TMS

 • zapewnia bardzo precyzyjne pozycjonowanie stymulatora TMS na podstawie danych z MR
 • umożliwia pełną powtarzalność lokalizacji cewki TMS przy wielokrotnych stymulacjach

Wariograf Lafayette LX5000 z oprogramowaniem 

 • Pozwala na pomiar: oddechu, aktywności układu sercowo-naczyniowego, zmian objętości w naczyniach włosowatych palca, ruchów ciała i kończyn oraz reakcji skórno-galwanicznej w trakcie prowadzenia procedury wariograficznej
 • Urządzenie jest skomputeryzowane, gromadzi dane w czasie rzeczywistym, umożliwia ich prostą analizę
 • Kompaktowy rozmiar i mobilność umożliwiają swobodne planowanie sytuacji badawczych

Lustro weneckie

 • Lustro weneckie  3 m x 5 m z kurtyną,
 • Oddziela pomieszczenia, w którym realizowane jest badanie od pomieszczania, w którym dokonywana jest obserwacja i kontrola badań

Zestawy biofeedback: Thought Technology oraz Elmiko EEG DigiTrack

 • Możliwe zastosowania: trening funkcji poznawczych, terapia problemów szkolnych i trudności w koncentracji, terapia osób po urazach mózgu, trening relaksacji, diagnoza reakcji na stres, ćwiczenie samoregulacji
 • Umożliwia procedurę z wykorzystaniem jedno- lub dwukanałowego EEG z rozszerzeniem do 4 lub 6 kanałów
 • Pozwala łączyć rejestrację EEG z innymi wskaźnikami fizjologicznymi
 • Posiada bogaty zasób materiałów multimedialnych do prowadzenia treningów, plansz stymulacyjnych i zestawów treningowych
 • Dostarcza danych nt. wolnych potencjałów, potencjałów wywołanych i czasu reakcji
 • Umożliwia śledzenie zmian w skuteczności treningu

EEG kliniczne Neuron Spectrum 5

 • Pomiar EEG z wykorzystaniem 32 kanałów;
 • Umożliwia prowadzenie standardowych badań z wykorzystaniem EEG, diagnozę epilepsji, pomiar dodatkowych danych fizjologicznych
 • Oprogramowanie umożliwia bieżące gromadzenie danych oraz ich późniejsza analizę, m.in. mapowanie aktywności mózgu, automatyczną identyfikację zmian w zapisie EEG,

Zestawy SITA z iPodami

 • 20 zestawów gogli SITA z iPodami i słuchawkami umożliwia przygotowanie grupowych kursów szybkiej nauki języka obcego w stanie kontrolowanego relaksu

Aparat fotograficzny i zestaw kamer video, studyjne reflektory i tła

 • kompletny zestaw do przygotowywania bodźców do badań psychologicznych i eksperymentalnych

INQUISIT

 • do przygotowywania i konstrukcji badań psychologicznych i eksperymentalnych na komputerach lokalnych lub z wykorzystaniem sieci internetowej (Inquisit WEB)

E-PRIME

 • pozwala przygotowywać eksperymenty psychologiczne z użyciem komputera
 • oprogramowanie wygodne w użyciu umożliwia projektowanie z gotowych elementów (etapów) eksperymentu
 • zapewnia wysoką precyzję i kontrolę czasu pomiaru i wykonywania badań

Oprogramowanie do analiz statystycznych i data mining

IBM SPSS Modeler, IBM SPSS Advanced, Statistica, STATA, MATLAB, Simulink, Atlas.t.i, LISREL, Bilog, IRTPRO, PARSCALE

Dodatkowe informacje: http://icdbia.wsei.lublin.pl/index.php/laboratorium-psychologii-eksperymentalnej

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.