Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego2018-03-27T11:49:54+00:00

SPOTKANIA ORGANIZACYJNE

Spotkanie jest obowiązkowe. Podczas spotkania otrzymasz legitymację studencką oraz decyzję o przyjęciu na studia. Będziesz miał okazję załatwić kwestie związane z ubezpieczeniem oraz zapisać się do lekarza pierwszego kontaktu. Ponad to poznasz Uczelnię i jej podstawowe działy. Spotkanie organizacyjne to również idealna okazja na integrację z pozostałymi studentami. Spotkania odbędą się na początku października 2017. Szczegółowe informacje dotyczące spotkań zostaną przesłane drogą mailową.

STUDIA STACJONARNE

SEMESTR ZIMOWY

Organizacja rokuData
Okres zajęć dydaktycznych02.10.2017 r. – 22.12.2017 r.
Wakacje zimowe23.12.2017 r. – 02.01.2018 r.
Okres zajęć dydaktycznych03.01.2018 r. – 28.01.2018 r.
Zimowa sesja egzaminacyjna29.01.2018 r. – 21.02.2018 r.
Zimowa sesja poprawkowa01.03.2018 r. – 31.03.2018 r.
Wszystkie daty końcowe należy traktować jako dni wchodzące w przedział czasowy.

SEMESTR LETNI

Organizacja rokuData
Okres zajęć dydaktycznych12.02.2018 r. – 28.03.2018 r.
Wakacje świąteczne29.03.2018 r. – 03.04.2018 r.
Okres zajęć dydaktycznych04.04.2018 r. – 10.06.2018 r.
Letnia sesja egzaminacyjna11.06.2018 r. – 13.07.2018 r.
Wakacje letnie14.07.2018 r. – 30.09.2018 r.
Letnia sesja poprawkowa03.09.2018 r. – 30.09.2018 r.
Wszystkie daty końcowe należy traktować jako dni wchodzące w przedział czasowy.

STUDIA NIESTACJONARNE

SEMESTR ZIMOWY

Organizacja rokuData
Okres zajęć dydaktycznych30.09.2017 r. – 22.12.2017 r.
Wakacje zimowe23.12.2017 r. – 02.01.2018 r.
Okres zajęć dydaktycznych03.01.2018 r. – 11.01.2018 r.
Zimowa sesja egzaminacyjna05.01.2018 r. – 21.02.2018 r.
Zimowa sesja poprawkowa01.03.2018 r. – 31.03.2018 r.
Wszystkie daty końcowe należy traktować jako dni wchodzące w przedział czasowy.

SEMESTR LETNI

Organizacja rokuData
Okres zajęć dydaktycznych24.02.2018 r. – 28.03.2018 r.
Wakacje świąteczne29.03.2018 r. – 03.04.2018 r.
Okres zajęć dydaktycznych04.04.2018 r. – 17.06.2018 r.
Letnia sesja egzaminacyjna18.06.2018 r. – 13.07.2018 r.
Wakacje letnie14.07.2018 r. – 30.09.2018 r.
Letnia sesja poprawkowa03.09.2018 r. – 30.09.2018 r.
Wszystkie daty końcowe należy traktować jako dni wchodzące w przedział czasowy.