Certyfikaty i wyróżnienia 2017

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie od lat zajmuje silną pozycję w czołówce uczelni niepublicznych. Potwierdzają to wyniki rankingów edukacyjnych i przyznawane certyfikaty.

18 miejsce w Polsce w Rankingu Niepublicznych Uczelni magisterskich (wśród 231 uczelni niepublicznych)
1 miejsce w regionie (WSS-P jest 38, a WSPiA dopiero 48)

Nasze największe atuty wśród uczelni w Polsce:

 • 2 miejsce w kategorii: efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania (wyprzedzamy m.in. trzy najlepsze uczelnie niepubliczne w Polsce: Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, SWPS Uniwersytet Humanistyczno-społeczny oraz Uczelnię Łazarskiego w Warszawie)
 • 2 miejsce w kategorii: pozyskiwanie środków z programów UE (wyprzedzamy m.in. trzy najlepsze uczelnie niepubliczne w Polsce: Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, SWPS Uniwersytet Humanistyczno-społeczny oraz Uczelnię Łazarskiego w Warszawie)
 • 8 miejsce  w kategorii: publikacje naukowe
 • 10 miejsce w kategorii: warunki kształcenia - akredytacje
 • 12 miejsce w kategorii: programy studiów prowadzone w j. obcych
 • 13 miejsce w kategorii: preferencje pracodawców
 • 14 miejsce w kategorii: publikacje naukowe h-index (wyprzedzamy m.in. najlepszą uczelnię niepubliczną w Polsce: Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie)
 • 15 miejsce w kategorii: ekonomiczne losy absolwentów (wyprzedzamy m.in. trzy najlepsze uczelnie niepubliczne w Polsce: Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, SWPS Uniwersytet Humanistyczno-społeczny oraz Uczelnię Łazarskiego w Warszawie)
 • 15 miejsce w kategorii: publikacje naukowe – cytowania (wyprzedzamy m.in. najlepszą uczelnię niepubliczną w Polsce: Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie)
 • 16 miejsce w kategorii: prowadzone kierunki magisterskie
 • 18 miejsce w kategorii: nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach (wyprzedzamy m.in. trzy najlepsze uczelnie niepubliczne w Polsce: Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, SWPS Uniwersytet Humanistyczno-społeczny oraz Uczelnię Łazarskiego w Warszawie)
 • 18 miejsce w kategorii: nauczyciele akademiccy z zagranicy (wyprzedzamy m.in. trzy najlepsze uczelnie niepubliczne w Polsce: Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, SWPS Uniwersytet Humanistyczno-społeczny oraz Uczelnię Łazarskiego w Warszawie)

 

Złoty Certyfikat "Uczelnia Liderów 2017" wraz
z Wyróżnieniem Specjalnym Zarządu Fundacji Rozwoju i Szkolnictwa Wyższego

Certyfikaty Uczelnia Liderów trafiają do   szkół wyższych, które starają się kształcić liderów (absolwentów kreatywnych, innowacyjnych, twórczych), wyróżniają się na tle innych uczelni jako inwestujące w kształcenie dla rynku pracy i otoczenia gospodarczego, aktywnie współpracują z otoczeniem społecznym, w tym otoczeniem międzynarodowym, w sposób szczególny dbają o praktyczną edukację swoich studentów oraz przygotowują ich, by mogli w sposób skuteczny i efektywny osiągać w przyszłości sukcesy na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, starają się wcielać w życie idee uczelni przedsiębiorczej i społecznie odpowiedzialnej oraz inwestuje w innowacje edukacyjne.

Recenzenci Programu "Uczelni Liderów" zwrócili uwagę na wdrażany w uczelni model zarządzania, który przekłada się na wysoką pozycję naukową i dydaktyczną Szkoły, która wyróżnia się na rynku edukacyjnym licznymi innowacjami dydaktycznymi, prostudencką atmosferą, rozbudowanym modułem zajęć praktycznych uzupełniających tok studiów, aktywną działalność naukowo-badawczą na światowym poziomie oraz  silną orientację praktyczną studiów, jak również szeroką i wieloobszarową współpracą z otoczeniem społecznym. Wdrażane w Uczelni rozwiązania dydaktyczne, które uzyskują najwyższe, wręcz entuzjastyczne oceny recenzentów, mają charakter trwały i systemowy oraz są stale rozbudowywane i uzupełniane o nowe elementy, atrakcyjne i wartościowe z punktu widzenia potrzeb

Studentów. Doceniono również działalność uczelnianego Biura Karier, m.in. usługi w zakresie pośrednictwa pracy, określania optymalnej ścieżki zawodowej, a także współpracę ze środowiskiem społeczno – gospodarczym mającą ułatwić poszukiwanie i znalezienie pracy.  

 

 Certyfikat „Wiarygodna Szkoła i certyfikat „Dobra Uczelnia – Dobra Praca w roku akademickim 2017/2018.

Certyfikat "Dobra Uczelnia – Dobra Praca" ma na celu popularyzować oraz wyróżniać dobre wzorce w sektorze szkolnictwa wyższego w zakresie innowacyjnych i kreatywnych działań na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych. Wnikliwej analizie poddano również funkcjonowanie jednostek uczelnianych na rzecz absolwentów, dostosowania programu nauczania do potrzeb rynku pracy, krajowych i zagranicznych programów stażowych, współpracy uczelni z pracodawcami z regionu, a także wykorzystania nowoczesnych technologii w obszarze administracji i zarządzania uczelni oraz korzystania z zasobów wiedzy w Internecie.
WSEI została „Wiarygodną Szkołą” już po raz jedenasty z rzędu. Po raz czwarty został przyznany certyfikat „Dobra Uczelnia – Dobra Praca”. Znak jakości Dobra Uczelnia – Dobra Praca zaakcentuje atrakcyjność uczelni w oczach maturzysty, dla których aspekt realnego zatrudnienia po ukończonych studiach stanowi podstawowe kryterium wyboru ścieżki kształcenia.

                                        

 

Laureat konkursu na "Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych" organizowanego przez Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu (czerwiec 2017). Uczelnia uzyskała wysokie oceny w szczególności za:

 • wzmacnianie praktycznych elementów nauczania w wyniku realizacji modułowego systemu kształcenia oraz programów kształcenia o profilu praktycznym,
 • zwiększanie atrakcyjności studentów i absolwentów na rynku pracy poprzez realizację szeregu innowacyjnych projektów, m.in. programu „rozszerzony system praktyk zawodowych”,
 • rozszerzanie oferty studiów także poprzez wprowadzanie nowych kierunków prowadzonych w całości w języku angielskim oraz konsekwentne rozwijanie oferty studiów podyplomowych (np. psychologia w sporcie dzieci i młodzieży, psychodietetyka),
 • bogatą współpracę ze środowiskiem pracodawców i włączenie ich w proces dydaktyczny, a w szczególności za powołanie Zespołu Ekspertów Społeczno-Gospodarczych,
 • inicjatywę powołania START–UPU umożliwiającego realizację pomysłów biznesowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

 

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.