Dział Prawny Nadzoru i Kadr

mgr Elżbieta Zezula
Dyrektor Działu Organizacyjno-Prawnego i Kadr
email elzbieta.zezula@wsei.lublin.pl
tel./fax 81 749 32 02
pok. 115
mgr Maria Granat
Specjalista ds. organizacyjnych i kadr

email maria.granat@wsei.lublin.pl
tel./fax 81 749 32 42
pok. 106
 

 

mgr Małgorzata Chołdzyńska
Specjalista ds. organizacyjnych i kadr

email malgorzata.choldzynska@wsei.lublin.pl
tel./fax 81 749 32 42

 

pok. 106