Kierunki

O kierunku

baner Transport

 

Partnerzy kierunku

partnerzy transport

 

TRANSPORT – studia I stopnia

 • Studia I stopnia (inżynierskie) trwają 7 semestrów.
 • Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
 • Program studiów na kierunku „Transport” jest objęty krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, dzięki czemu uzyskany dyplom jest porównywalny z dyplomami uzyskiwanymi w różnych uczelniach na terenie całej Europy.
 • Przez pierwsze 2 semestry program kształcenia na kierunku jest wspólny dla wszystkich specjalności, co daje możliwość dokonania wyboru kierunku kształcenia odpowiadającego indywidualnym zainteresowaniom studenta po 1. roku nauki.
 • Po II i IV semestrze studenci odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni.
 • Po ukończeniu 3,5-letnich studiów I st. absolwent uzyskuje tytuł inżyniera transportu.
 • Absolwenci studiów I st. w WSEI są przyjmowani na studia II st. w WSEI i są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.


Specjalności:

 • Organizacja i logistyka transportu
 • Utrzymanie dróg i inżynieria ruchu
 • Rzeczoznawstwo samochodowe
 • Organizacja transportu kolejowego

 

TRANSPORT – studia II stopnia

 • Studia II stopnia (magisterskie) kierowane są do absolwentów studiów I stopnia wszystkich kierunków inżynierskich.
 • Studia II st. trwają 3 semestry.
 • Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
 • Program studiów na kierunku "Transport" jest objęty krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, dzięki czemu uzyskany dyplom jest porównywalny z dyplomami uzyskiwanymi w różnych uczelniach na terenie całej Europy.
 • Po ukończeniu 1,5-letnich studiów II st. absolwent uzyskuje tytuł magistra transportu. Może się ubiegać o przyjęcie na studia podyplomowe, a także na studia III stopnia (doktoranckie).
 • Absolwenci studiów I st. w WSEI są przyjmowani na studia II st. w WSEI. Są oni zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
 • Absolwenci studiów I st. (inżynierskich) kierunków innych niż "Transport" są przyjmowani na studia II st. pod warunkiem uzupełnienia różnic programowych określanych przez Dziekana Wydziału Transportu i Informatyki.
 • Rekrutacja na studia II st. na kierunku "Transport" odbywa się również w styczniu i lutym (studia rozpoczynają się od semestru letniego – w marcu).


Specjalności:

 • Systemy logistyczne i zarządzanie w transporcie
 • Systemy informatyczne w transporcie

 

A co po studiach?

praca po studiach transport

 

zasady rekrutacji

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.