Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej

VERSATILISTS. PROFESJONALNA I KOMPETENTNA INFORMATYKA jako kierunek zamawiany zwiększający liczbę absolwentów o znaczeniu kluczowym dla gospodarki opartej na wiedzy w WSEI w Lublinie

Projekt „VERSATILISTS. PROFESJONALNA I KOMPETENTNA INFORMATYKA jako kierunek zamawiany zwiększający liczbę absolwentów o znaczeniu kluczowym dla gospodarki opartej na wiedzy w WSEI w Lublinie.”
        

                        
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka. Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.04.01.02-00-036/11-00 podpisanej z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Realizatorem projektu jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin.

Okres realizacji projektu 01.06.2011 r. – 31.12.2015r.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest zwiększenie liczby absolwentów  na kierunku zamawianym - informatyka o 60% (w stosunku do roku bazowego) do 12.2015 r. w WSEI w Lublinie.

Projekt realizowany jest w zakresie poszczególnych zadań:

Zadanie 1 - Zajęcia wyrównawcze z matematyki, fizyki, na I r. dla studentów podejmujących kształcenie na Informatyce, wyrównujące poziom nauczania
Zajęcia te mają na celu wyrównanie poziomu nauczania na I roku studiów.

Zadanie 2 - Obowiązkowe zajęcia na II, III roku Informatyki ze specjalistycznego j. angielskiego dla wszystkich studentów Informatyki - (200 h)

Zadanie 3 - Cisco Academy

Zadanie 4 -  Oracle Academy – Inicjatywa Akademicka
Oracle Academy skierowana jest  do studentów II roku którzy przygotowując się do wejścia na ogólnoświatowy rynek pracy pragną: poszerzyć swoje kwalifikacje z administrowania bazami danych, rozwijać umiejętności biznesowe i techniczne, zdobywać przewagę nad innymi studentami.

Zadanie 5 -  IT Academy przez cały cykl studiów

Zadanie 6 - System stypendialny dla najzdolniejszych studentów studiów stacjonarnych

Zadanie 7 -  3,5 miesięczne staże u przedsiębiorców

Zadanie 8 - Wspieranie postaw badawczych studentów informatyki Studenckie Wirtualne Centra Obliczeniowe (SWCA)

 

INFORMACJE:

Konferencja KNITS2015 – 19 października 2015 r.

Konferencja KNITS2014 – 20 października 2014 r.

Komunikat dla studentów II i III roku odbywających staż zawodowy

Zajęcia dodatkowe z Microsoft IT 12-15.06.2014

Wyniki egzaminu Microsoft IT 2.07.2014

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. Deklaracja przystąpienia do udziału w projekcie - informatyka
  2. REGULAMIN ORGANIZACJI I ODBYWANIA STAŻY dla studentów na kierunku zamawianym Informatyka
  3. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW MOTYWACYJNYCH dla studentów kierunku zamawianego
  4. Informacja dotycząca przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów WSEI na kierunku zamawianym - II rok
  5. Informacja dotycząca przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów WSEI na kierunku zamawianym - III rok
  6. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW MOTYWACYJNYCH dla studentów kierunku zamawianego 1.08.2014
  7. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW MOTYWACYJNYCH dla studentów kierunku zamawianego
  8. Wniosek o przyznanie/przedłużenie stypendium


KONTAKT:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin

Kierownik Projektu:
Pani Marta Drygała
e-mail: marta.drygala@wsei.lublin.pl
tel. 81-749-32-51

Koordynator Merytoryczny Kierunku:
Pan Marcin Solan
e-mail: marcin.solan@wsei.lublin.pl
tel. 81-749-32-39 fax 81-749-32-13

logo EFS

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.