Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej

TrainCoDe - Developing senior human capital and promoting active aging through teaching and coaching

"TrainCoDe - Developing senior human capital and promoting active aging through teaching and coaching"
Projekt realizowany w ramach
Programu Uczenie się przez całe życie/
Leonardo da Vinci (Transfer Innowacji)
Okres realizacji 01.12.2013 – 30.11.2015

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie jest partnerem w projekcie "TrainCoDe - Developing senior human capital and promoting active aging through teaching and coaching".

Pozostali partnerzy:

 • Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego “OIC Poland” w Lublinie – Lider projektu
 • ISTUD Foundation - Włochy
 • Eurosuccess Consulting Ltd - Cypr
 • Centrul pentru Promovarea Invatari Permanente - Rumunia


Głównym celem projektu jest poprawa zatrudnialności menedżerów w wieku 45+ poprzez zaadoptowanie i wdrożenie sprawdzonego programu szkoleniowego (Professional Faculty Programme - PFP) opracowanego przez Fondazione ISTUD.
Dzięki adaptacji rozwiązań przygotowanych w ramach programu PFP do indywidualnych warunków społeczno-ekonomicznych krajów uczestniczących w projekcie, możliwe będzie opracowanie zindywidualizowanego programu szkoleniowego skierowanego do doświadczonych managerów funkcjonujących poza rynkiem pracy (z uwagi na wiek bądź kryzys ekonomiczny). Narzędzie stworzone w rezultacie realizacji działań projektowych przyczyni się w znacznym stopniu do podniesienia kompetencji i umiejętności oraz do poszerzenia wiedzy nieaktywnych zawodowo managerów, a tym samym zwiększenia ich szans na reintegrację na rynku pracy. Jednocześnie, rozwiązania proponowane w ramach programu szkoleniowego (m.in. mentoring) umożliwiają wykorzystanie posiadanego przez starszych managerów doświadczenia w różnych sytuacjach zawodowych, takich jak np. szkolenia czy doradztwo. To z kolei przyczynia do zwiększenia konkurencyjności, roli i znaczenia starszych managerów na rynku pracy, jak również sprzyja wypracowywaniu nowych modeli współpracy międzypokoleniowej pomiędzy managerami w różnym wieku.

Cele szczegółowe:

 • Znalezienie profesjonalnych managerów, których wiedza i doświadczenie są wartościowe dla rynku pracy, a którzy w chwili obecnej funkcjonują poza nim.
 • Doskonalenie kompetencji, umiejętności oraz poszerzenie wiedzy metodologicznej, wśród profesjonalistów biorących udział w projekcie.
 • Propagowanie doskonalenia umiejętności kierowniczych w kontekstach innych niż te związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa;
 • Zainspirowanie do refleksji i podnoszenia świadomości na temat roli managera i jego funkcji, zarówno obecnych jaki i przyszłych, w procesie wzrostu i konsolidacji przemysłowej i zawodowej UE.


Grupa docelowa projektu:
Projekt skierowany jest do:

 • Managerów w wieku 45+, którzy funkcjonują poza rynkiem pracy (są bezrobotni lub na emeryturze)
 • Organizacji szkoleniowych
 • Firm o różnym profilu
 • Podmiotów zainteresowanych wspieraniem organizacji działających w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.


Główne działania realizowane w ramach projektu:

 • Analiza potrzeb regionalnych w oparciu o informacje na temat istniejących rozwiązań, badania typu desk research, wywiady oraz ankiety przeprowadzone w krajach do których będzie dokonywany transfer programu szkoleniowego (Polska, Cypr, Rumunia). Analiza zostanie przeprowadzona w celu zidentyfikowania najlepszych praktyk funkcjonujących w UE w zakresie podnoszenia kwalifikacji managerów, którzy funkcjonują poza rynkiem pracy. Przeprowadzona analiza będzie także miała na celu zidentyfikowanie potrzeb i oczekiwań przedstawicieli grup docelowych w zakresie zarządzania karierą i reintegracji zawodowej.
 • Dostosowanie metodologii prowadzenia szkoleń oraz materiałów szkoleniowych do potrzeb i warunków krajów do których będzie transferowany program szkoleniowy.
 • Przeszkolenie trenerów z krajów do których będzie transferowany program szkoleniowy. Każdy z partnerów (z Polski, Cypru i Rumunii) wytypuje trenerów, którzy zostaną przeszkoleni z zakresu wykorzystywania narzędzi i prowadzenia szkoleń w oparciu o program szkoleniowy przygotowany przez Fondazione ISTUD. Po przeszkoleniu, trenerzy będą w swoich krajach prowadzić zajęcia dla managerów w wieku 45+ zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
 • Pilotażowe wdrożenie w Polsce, Rumunii oraz na Cyprze programu szkoleniowego (PFP) opracowanego przez Fondazione ISTUD. Na podstawie wyników przeprowadzonych szkoleń pilotażowych zostanie opracowana ostateczna wersja programu szkoleniowego dostosowanego do warunków Polski, Rumunii oraz Cypru.


Główne rezultaty:

 • Raport z analizy potrzeb regionalnych, zawierający rezultaty, wnioski, zalecania wynikające z analizy potrzeb, badań desk research, wywiadów i ankiet przeprowadzonych w ramach działań projektowych.
 • Program i wytyczne w zakresie szkolenia trenerów.
 • Dokument podsumowujący szkolenie przeprowadzone dla trenerów.
 • Wstępna wersja programu szkoleniowego, opracowana w oparciu o analizę potrzeb regionalnych.
 • Raporty dotyczące pilotażowego wdrożenia wstępnej wersji programu szkoleniowego w Polsce, Rumunii i na Cyprze.
 • Ostateczna wersja programu szkoleniowego.


Szczegółowe informacje o projekcie i postępach w jego realizacji są dostępne na stronie internetowej projektu TrainCoDe.

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.