Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Mobilność studentów i pracowników

W związku z akceptacją wniosku na realizację projektu „Mobilność Studentów i Pracowników" złożonego przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie, studenci naszej uczelni mają możliwość wyjazdu na studia do partnerskich uczelni w Norwegii w roku akademickim 2009/2010. Studenci i pracownicy zainteresowani wyjazdem na studia w Norwegii składają wnioski i inne dokumenty zgodnie z zasadami obowiązującymi w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji dotyczącymi realizacji wyjazdów w ramach Programu Erasmus. Semestr studiów w Norwegii będzie zaliczony do toku studiów w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji - pod warunkiem uzyskania przez studentów odpowiedniej liczby punktów kredytowych (ECTS) „Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego".

Informacje ogólne

Norwegia, Islandia i Liechtenstein, jako trzy kraje EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu), będące jednocześnie członkami EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zaoferowały bezzwrotną pomoc finansową dla Polski w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy zwanych również funduszami norweskimi.

W ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego ustanowiono Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS), będący inicjatywą wspierającą współpracę edukacyjną pomiędzy Polską a krajami - darczyńcami (Islandią, Liechtensteinem, Norwegią), której celem jest zwiększenie zakresu i podniesienie jakości organizacji mobilności studentów i pracowników.

Mobilność studentów:

  • Wyjazdy polskich studentów na okres studiów od 3 do 12 miesięcy (w jednym roku akademickim), wliczając przygotowanie językowe (udział w intensywnym kursie językowym w kraju docelowym przed lub w trakcie okresu studiowania),

Mobilność pracowników uczelni:

  • Wyjazdy polskich pracowników do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych wymiarze min 5 godzin dydaktycznych, na okres od 1 dnia do 6 tygodni,
  • Wyjazdy polskich pracowników do zagranicznych uczelni partnerskich w celu udziału w seminariach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach, doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy, na okres od 1 dnia do 6 tygodni,
  • work shadowing - staż towarzyszący, polskich pracowników na uczelniach państw-darczyńców na okres od 1 dnia do 6 tygodni.

Studenci - studia w Norwegii
Okres studiów: semestr letni 2009/2010
Miejsce: Norwegia, Halden i Bergen
Uczelnie przyjmujące: Østfold University College i Bergen University College
Stypendium: na pokrycie kosztów podróży, ubezpieczenia, zakwaterowania, wyżywienia Semestr studiów w Norwegii będzie zaliczony do toku studiów w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji - pod warunkiem uzyskania przez studentów odpowiedniej liczby punktów kredytowych (ECTS)

Studenci wyjeżdżający na studia do Norwegii zostaną zwolnieni z opłaty czesnego za semestr letni w roku akademickim 2009/2010
Kto może wziąć udział?
Studenci WSEI (studiów dziennych lub zaocznych, którzy ukończyli pierwszy roku studiów) z Wydziału Ekonomii, Administracji, Transportu i Informatyki, którzy:

  • znają język angielski,
  • osiągają co najmniej dobre wyniki w nauce,
  • nie mają żadnych zaległości finansowych względem Uczelni,
  • nie korzystali jeszcze ze stypendium programu Erasmus oraz FSS na wyjazd na studia,
  • nie przebywają (w trakcie wyjazdu) na urlopie dziekańskim.

Rekrutacja na studia w Norwegii prowadzona jest zgodnie z zasadami obowiązującymi przy rekrutacji studentów na wyjazdy za granicę w ramach Programu Erasmus. Studenci zainteresowani wyjazdem na studia w Norwegii składają formularz zgłoszeniowy w Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej WSEI (I piętro, pokój 106) w terminie do 20 października 2009 roku.
Szczegółowych informacji dotyczących wyjazdów na studia w Norwegii udziela Pani Ewelina Iwanek-Chachaj (Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej WSEI, I piętro, p.107, tel. (081) 749 32 49; e-mail: ewelina.iwanek@wsei.lublin.pl).

Formularz zgłoszeniowy pobierz

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.