Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Bezpłatne, certyfikowane szkolenia ECDL

W dniu 3 czerwca br. rozpoczęły się zajęcia pierwszej z dwóch grup bezpłatnego szkolenia komputerowego, kierunek: ECDL WebStarter/Web Editing (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego projektowania stron internetowych), realizowanego w ramach Projektu „Kompetencje informatyczne szansą na konkurencyjność”. Szkolenie mające na celu zdobycie certyfikatu WebStartera będzie składać się z zajęć dotyczących wykorzystania języków:

 • HTML
 • PHP
 • SQL
 • AJAX (tworzenie stron i serwisów internetowych)

Jednocześnie informujemy, że nadal trwa rekrutacja chętnych do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych na następujących kierunkach:

 • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL Core)
 • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL Advanced)
 • ECDL WebStarter/Web Editing (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego projektowania stron internetowych)

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu i na stronie internetowej Uczelni w zakładce Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej – projekty w realizacji.

 Dlaczego i komu potrzebny jest ECDL?

Certyfikat umiejętności komputerowych nie przypadkiem został ochrzczony mianem „European Computer Driving Licence” – w tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”. W dynamicznym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ECDL można, bowiem śmiało porównać ze znaczeniem, jakie dla dorosłego obywatela i wykwalifikowanego pracownika ma dziś licencja na prowadzenie samochodu - można bez niego przeżyć, ale ze wszech miar lepiej ją mieć.
Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:

 • wzrost pozycji na rynku pracy,
 • większa pewność utrzymania zatrudnienia,
 • wzrost mobilności,
 • wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

ECDL opracowano również z myślą o pracodawcach. Przyjmując nowego pracownika posiadającego certyfikat, mamy pewność, że osoba ta nie będzie tracić czasu na zgłębianie podstawowych funkcji oprogramowania ani też na ręczne wykonywanie czasochłonnych operacji, które można wykonać kilkoma kliknięciami myszki.

Źródło: http://www.ecdl.pl/content/dlaczego-ecdl

Celem Projektu jest zwiększenie kompetencji informatycznych potwierdzonych certyfikatem ECDL przez 120 osób posiadających wykształcenie maksymalnie średnie z województwa lubelskiego do końca lipca 2014 roku.

Grupa docelową są osoby, które:

 • zamieszkują na terenie województwa lubelskiego
 • w pierwszej kolejności osoby niepełnosprawne i w wieku 50+
 • posiadają maksymalnie wykształcenie średnie
 • osiągają dochody poniżej przeciętnej dla woj. lubelskiego (3.323,- PLN)
 • chcą podnieść swoje umiejętności ICT

Kierunki szkoleń:
1. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Core (European Computer Driving Licence) – 105 godz.
Moduły: Podstawy użytkowania i zastosowania komputera; Podstawowe funkcje porządkujące środowisko pracy użytkownika komputera; Poprawne użycie komputera do tworzenia, edycji, formatowania i drukowania dokumentów; Wykorzystanie oprogramowań do przeprowadzania powtarzalnych obliczeń; Tworzenie i wykorzystanie baz danych; Prezentacje graficzne; Korzystanie z Internetu.

2. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL Advanced) – 80 godz. Moduły: Przetwarzanie tekstu; Arkusze kalkulacyjne; Bazy danych; Grafika menedżerska i prezentacyjna.

3. ECDL WebStarter/Web Editing (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego projektowania stron internetowych) – 80 godz.
Szkolenie mające na celu zdobycie certyfikatu WebStartera będą się składać z zajęć dotyczących wykorzystania języków: HTML, PHP, SQL, AJAX do tworzenia stron i serwisów internetowych.

Realizacja zajęć:
Ø Zajęcia będą realizowane w siedzibie WSEI w Lublinie - grupy 15 osobowe, 2 razy w tygodniu (każdorazowo od 4 do 6 godz. lekcyjnych). Harmonogram zajęć ustalany będzie w zależności od specyfiki grupy:

 • dla osób pracujących w godzinach popołudniowych (od godz. 16.00)
 • dla osób niepracujących w ciągu dnia (od godz. 8.30)
 • możliwość organizacji zajęć w weekendy

Ø Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe. Przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu na szkolenia (z wyłączeniem osób pracujących, pełnosprawnych).

Ø Uczestnicy mają opłacone jednokrotne podejście do egzaminu zewnętrznego – certyfikat ECDL

Ø Obecność i przystąpienie do egzaminów obowiązkowe!! Możliwe tylko 10% nieobecności na zajęciach,

Ø Osobom niepełnosprawnym ruchowo zapewniamy dowóz z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia.

Kontakt:
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7-9
Antoni Piłat – Kierownik Projektu
Telefon: 81 749-32-27
e-mail: antoni.pilat@wsei.lublin.pl

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu (adres powyżej) i na stronie internetowej Uczelni w zakładce Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej – projekty w realizacji.

Projekt „Kompetencje informatyczne szansą na konkurencyjność” realizowany jest przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie w ramach Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.6. Upowszechnianie uczenia się dorosłych. Poddziałanie 9.6.2. Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Bezpłatne, certyfikowane szkolenia ECDL

Dlaczego i komu potrzebny jest ECDL?

Certyfikat umiejętności komputerowych nie przypadkiem został ochrzczony mianem „European Computer Driving Licence” – w tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”. W dynamicznym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ECDL można, bowiem śmiało porównać ze znaczeniem, jakie dla dorosłego obywatela i wykwalifikowanego pracownika ma dziś licencja na prowadzenie samochodu - można bez niego przeżyć, ale ze wszech miar lepiej ją mieć.
Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:

 • wzrost pozycji na rynku pracy,
 • większa pewność utrzymania zatrudnienia,
 • wzrost mobilności,
 • wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

ECDL opracowano również z myślą o pracodawcach. Przyjmując nowego pracownika posiadającego certyfikat, mamy pewność, że osoba ta nie będzie tracić czasu na zgłębianie podstawowych funkcji oprogramowania ani też na ręczne wykonywanie czasochłonnych operacji, które można wykonać kilkoma kliknięciami myszki.

Źródło: http://www.ecdl.pl/content/dlaczego-ecdl

Celem Projektu jest zwiększenie kompetencji informatycznych potwierdzonych certyfikatem ECDL przez 120 osób posiadających wykształcenie maksymalnie średnie z województwa lubelskiego do końca lipca 2014 roku.

Grupa docelową są osoby, które:

 • zamieszkują na terenie województwa lubelskiego
 • w pierwszej kolejności osoby niepełnosprawne i w wieku 50+
 • posiadają maksymalnie wykształcenie średnie
 • osiągają dochody poniżej przeciętnej dla woj. lubelskiego (3.323,- PLN)
 • chcą podnieść swoje umiejętności ICT

Kierunki szkoleń:
1. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Core (European Computer Driving Licence) – 105 godz.
Moduły: Podstawy użytkowania i zastosowania komputera; Podstawowe funkcje porządkujące środowisko pracy użytkownika komputera; Poprawne użycie komputera do tworzenia, edycji, formatowania i drukowania dokumentów; Wykorzystanie oprogramowań do przeprowadzania powtarzalnych obliczeń; Tworzenie i wykorzystanie baz danych; Prezentacje graficzne; Korzystanie z Internetu.

2. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL Advanced) – 80 godz. Moduły: Przetwarzanie tekstu; Arkusze kalkulacyjne; Bazy danych; Grafika menedżerska i prezentacyjna.

3. ECDL WebStarter/Web Editing (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego projektowania stron internetowych) – 80 godz.
Szkolenie mające na celu zdobycie certyfikatu WebStartera będą się składać z zajęć dotyczących wykorzystania języków: HTML, PHP, SQL, AJAX do tworzenia stron i serwisów internetowych.

Realizacja zajęć:
Ø Zajęcia będą realizowane w siedzibie WSEI w Lublinie - grupy 15 osobowe, 2 razy w tygodniu (każdorazowo od 4 do 6 godz. lekcyjnych). Harmonogram zajęć ustalany będzie w zależności od specyfiki grupy:

 • dla osób pracujących w godzinach popołudniowych (od godz. 16.00)
 • dla osób niepracujących w ciągu dnia (od godz. 8.30)
 • możliwość organizacji zajęć w weekendy

Ø Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe. Przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu na szkolenia (z wyłączeniem osób pracujących, pełnosprawnych).

Ø Uczestnicy mają opłacone jednokrotne podejście do egzaminu zewnętrznego – certyfikat ECDL

Ø Obecność i przystąpienie do egzaminów obowiązkowe!! Możliwe tylko 10% nieobecności na zajęciach,

Ø Osobom niepełnosprawnym ruchowo zapewniamy dowóz z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia.

Kontakt:
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7-9
Antoni Piłat – Kierownik Projektu
Telefon: 81 749-32-27
e-mail: antoni.pilat@wsei.lublin.pl

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu (adres powyżej) i na stronie internetowej Uczelni w zakładce Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej – projekty w realizacji.

Projekt „Kompetencje informatyczne szansą na konkurencyjność” realizowany jest przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie w ramach Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.6. Upowszechnianie uczenia się dorosłych. Poddziałanie 9.6.2. Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Kwestionariusz pobierz

Lista uczestników Projektu „Kompetencje informatyczne szansą na konkurencyjność” pobierz

Regulamin pobierz

Ulotka pobierz

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.