Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Kompetencje informatyczne

Kierunki szkoleń:

1. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Core (European Computer Driving Licence) – 105 godz. Moduły: Podstawy użytkowania i zastosowania komputera; Podstawowe funkcje porządkujące środowisko pracy użytkownika komputera; Poprawne użycie komputera do tworzenia, edycji, formatowania i drukowania dokumentów; Wykorzystanie oprogramowań do przeprowadzania powtarzalnych obliczeń; Tworzenie i wykorzystanie baz danych; Prezentacje graficzne; Korzystanie z Internetu. (zobacz więcej)

2. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL Advanced) – 80 godz. Moduły: Przetwarzanie tekstu; Arkusze kalkulacyjne; Bazy danych; Grafika menedżerska i prezentacyjna. (zobacz więcej)

3. ECDL WebStarter/Web Editing (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego projektowania stron internetowych) – 80 godz. Szkolenie mające na celu zdobycie certyfikatu WebStartera będą się składać z zajęć dotyczących wykorzystania języków: HTML, PHP, SQL, AJAX do tworzenia stron i serwisów internetowych. (zobacz więcej)

Realizacja zajęć:
Zajęcia będą realizowane w siedzibie WSEI w Lublinie - grupy 15 osobowe, 2 razy w tygodniu (każdorazowo od 4 do 6 godz. lekcyjnych). Harmonogram zajęć ustalany będzie w zależności od specyfiki grupy:

  • dla osób pracujących w godzinach popołudniowych (od godz. 16.00)
  • dla osób niepracujących w ciągu dnia (od godz. 8.30)
  • możliwość organizacji zajęć w weekendy

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe. Przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu na szkolenia (z wyłączeniem osób pracujących, pełnosprawnych).
Uczestnicy mają opłacone jednokrotne podejście do egzaminu zewnętrznego – certyfikat ECDL
Obecność i przystąpienie do egzaminów obowiązkowe!! Możliwe tylko 10% nieobecności na zajęciach,
Osobom niepełnosprawnym ruchowo zapewniamy dowóz z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia.

Dokumenty do pobrania (poniżej):


Kontakt:
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 20-209 Lublin, ul. Projektowa 4
Antoni Piłat – Kierownik Projektu
Telefon: 81 749-32-27
e-mail: antoni.pilat@wsei.lublin.pl

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu (adres powyżej) i na stronie internetowej Uczelni w zakładce Nauka i Badania > Projekty badawcze.

Projekt „Kompetencje informatyczne szansą na konkurencyjność” realizowany jest przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie w ramach Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.6. Upowszechnianie uczenia się dorosłych. Poddziałanie 9.6.2. Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista uczestników Projektu „Kompetencje informatyczne szansą na konkurencyjność”

logo EFS

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.