Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Improvement Science Training for European Healthcare Workers (ISTEW)

Improvement Science Training for European Healthcare Workers (ISTEW)
Projekt realizowany w ramach umowy zawartej pomiędzy Wyższą Szkołą Ekonomii
i Innowacji w Lublinie a Uniwersytetem Zachodniej Szkocji, w ramach programu Uczenie się przez całe życie – Erasmus – projekty wielostronne

Okres realizacji: 01.10.2013 – 30.09.2015

Cel główny projektu:
Opracowanie wspólnych programów nauczania z dziedziny „Nauki o doskonaleniu opieki zdrowotnej”, bazujących na wiedzy praktycznej, które umożliwią uniwersytetom europejskim budowanie własnego potencjału oraz podnoszenie wiedzy i umiejętności studentów i pracowników służby zdrowia w krajach partnerskich projektu;

Cele szczegółowe i główne działania w ramach projektu

 • Wymiana wiedzy i doświadczeń na temat doskonalenia opieki zdrowotnej pomiędzy partnerami ze Szkocji, Anglii, Słowenii, Polski, Rumunii, Hiszpanii oraz Włoch,
 • Uczestnictwo w badaniu prowadzonym z wykorzystaniem metody delfickiej, mającej na celu wyprowadzenie definicji „Nauki o doskonaleniu opieki zdrowotnej”. Do udziału w badaniu zostanie zaproszonych 10 ekspertów: dyrektorów szpitali, lekarzy, pielęgniarek itp.
 • Zebranie, przegląd i analiza informacji, dokumentów odnoszących się do nauczania w dziedzinie doskonalenia opieki zdrowotnej w państwach uczestniczących w projekcie z uwzględnieniem: kryteriów wejściowych/ warunków wstępnych, programów nauczania, treści modułów, efektów uczenia się i kryteriów oceny na wszystkich poziomach nauczania,
 • Analiza luk występujących pomiędzy dostępnym kierunkami studiów/ kursami/szkoleniami, jak również identyfikacja materiałów źródłowych, które mogą zostać wykorzystane w opracowywanych w ramach projektu modułów,
 • Opracowanie międzynarodowego podręcznika z dziedziny „Nauki o doskonaleniu opieki zdrowotnej” – opracowane w ramach projektu materiały powinny być możliwe do wykorzystania w studiach na poziomie licencjackim i magisterskim oraz powinny umożliwić studentom zdobycie 10 punktów ECTS. W ramach projektu opracowane zostaną 4 moduły: 1) System thinking and process mapping, 2) Models for improvement, 3) Measurment for improvement, 4) Communication and managing change
 • Promocja rezultatów projektu – modułów opracowanych w ramach projektu – szerszemu spektrum odbiorców: innym uniwersytetom, organizacjom, instytucjom, decydentom politycznym.

Grupy docelowe:

 • wykładowcy specjalizujący się w dziedzinie ochrony zdrowia,
 • specjaliści z dziedziny ochrony zdrowia (pracownicy służby zdrowia),
 • studenci studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach: ochrona zdrowia, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, medycyna i pokrewne,
 • stowarzyszenia lekarzy, pielęgniarek,
 • ministerstwa zdrowia państw uczestniczących w projekcie,
 • decydenci polityczni w państwach partnerskich projektu.

Partnerzy projektu:
University of the West of Scotland (UWS), Szkocja – Lider projektu
Coventry University, Anglia
College of Nursing, Słowenia
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Polska
University of Medicine and Pharmacy “Gr.T.Popa”, Rumunia
University of Alicante, Hiszpania
Sapienza University of Rome, Włochy

Oficjalna strona projektu:
http://uws.ac.uk/improvementscience/

Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.