Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Family Health Nursing in European Communities

„Family Health Nursing in European Communities” – FamNrsE
„Pielęgnowanie zdrowia rodziny w krajach UE”
w ramach
Programu Uczenie się przez całe życie/
Erasmus (Projekty wielostronne)
Okres realizacji: 01.10.2011 – 30.09.2013Cel ogólny:
Rozwój wspólnych programów nauczania akademickiego dla przygotowania i wprowadzenia specjalności FHN (pielęgniarstwo zdrowia rodziny) w Europie pod patronatem WHO.


Cele szczegółowe i założenia projektu:

 • Opracowanie przejrzystej i klarownej definicji pielęgniarstwa zdrowia rodziny w krajach partnerskich w celu ujednolicenia zakresu kompetencji pielęgniarek zgodnie ze standardami kształcenia w poszczególnych krajach,
 • Opracowanie modułów nauczania na kierunku pielęgniarstwo zdrowia rodziny na szczeblu licencjackim i magisterskim; pilotażowe wdrożenie i ewaluacja,
 • Zdefiniowanie wspólnych standardów kształcenia i praktycznego przygotowania pielęgniarek zdrowia rodzinnego do wykonywania zawodu,
 • Międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń na temat kompetencji zawodowych i zakresu czynności pielęgniarek rodzinnych i środowiskowych w krajach partnerskich w celu zapewnienia wysokiego poziomu opieki zdrowotnej,
 • Promowanie i intensyfikacja współpracy, opartej na partnerstwie, pomiędzy decydentami, środowiskiem akademickim a pielęgniarkami pracującymi w zawodzie na poziomie europejskim.Grupa docelowa projektu:

 • Decydenci, podmioty działające w zakresie zarządzania i promowania opieki zdrowotnej,
 • Zakłady opieki zdrowotnej, placówki ochrony zdrowia
 • Kadra akademicka/trenerzy, wykładowcy
 • Pielęgniarki
 • Społeczeństwa krajów UE, uczestniczących w projekcie.Zakładane rezultaty:

 • Opracowanie praktycznej definicji pielęgniarstwa zdrowia rodziny,
 • Dokonanie syntezy i rozgraniczenia kompetencji dotyczących zakresu zadań pielęgniarek rodzinnych i środowiskowych, zdefiniowanie zakresu zadań dla poszczególnych grup i ujednolicenia świadczonych usług  zdrowotnych w krajach partnerskich,
 • Opracowanie innowacyjnych modułów nauczania, ukierunkowanych na rozwój pielęgniarstwa zdrowia rodziny w krajach partnerskich, obejmujących: zakres zadań, specjalistyczną wiedzę, kompetencje zawodowe i umiejętności kliniczne,
 • Platforma internetowa i forum dyskusyjne, służące wymianie poglądów, opinii, publikacji materiałów naukowo-badawczych, promocji i upowszechnianiu wyników projektu.Partnerzy projektu:

University of the West of Scotland, UK (Lider projektu)
Research Institute of the Red Cross, Austria
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Polska
Escola Superior de Enfermagem do Porto, Portugalia
Lucian Blaga University, Rumunia
University of Medicine and Pharmacy in Craiova, Rumunia
College of Nursing Jesenice, Słowenia
University of Witten, Niemcy


Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.