Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Entrepreneurial Skills - PROFEDU

Erasmus+PROFEDU

 

 

 

Professional Development of University Educators for Improving Students' Entrepreneurial Skills – PROFEDU
Projekt realizowany w ramach
Programu Erasmus+
Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne
Okres realizacji 01.09.2014 – 31.08.2016

 

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w zakresie przedsiębiorczości oferowanego na uczelniach wyższych, co z kolei ma przyczynić się do poprawy jakości całości kształcenia w szkolnictwie wyższym oraz zwiększyć potencjał edukacyjny jednostek szkolnictwa wyższego. Projekt koncentruje się na promowaniu nauczania przedsiębiorczości w oparciu o podejście interdyscyplinarne, wiążące kształtowanie umiejętności z zakresu przedsiębiorczości nie tylko z kształceniem na kierunkach biznesowych, ale także na wielu innych.

Główny cel projektu będzie realizowany poprzez opracowanie zestawu narzędzi, które wspierają nauczycieli w pogłębianiu wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości oraz umożliwienie im włączenia edukacji z zakresu przedsiębiorczości do swoich programów nauczania dla różnych kierunków studiów.

Działania:

  1. Przeprowadzenie analizy oferty edukacyjnej z zakresu przedsiębiorczości w sektorze szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich oraz USA i Kanadzie. Wyniki przeprowadzonej analizy zostaną zebrane w raporcie.
  2. Opracowanie modelu kształcenia w zakresie przedsiębiorczości. Model zostanie opracowany w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy. Opracowany model zostanie oceniony pod kątem jego trafności, przydatności, trwałości i innych istotnych aspektów.
  3. Opracowanie 4 modułów z zakresu przedsiębiorczości ukierunkowanych na wspieranie rozwoju zawodowego pracowników dydaktycznych. Opracowane moduły zostaną poddane ocenie ze strony przedstawicieli świata biznesu (zebrane zostaną informacje zwrotne od przedstawicieli różnych firm). Następnie moduły zostaną przetestowane podczas szkoleń z udziałem pracowników dydaktycznych z uczelni wyższych.
  4. Opracowanie 7 scenariuszy integracji modelu kształcenia w zakresie przedsiębiorczości do poszczególnych przedmiotów nauczania. Scenariusze zostaną ocenione pod kątem możliwości zaadaptowania, atrakcyjności dla studentów, możliwości wdrożenia do programu, powiązania ze światem biznesu, oraz innych istotnych aspektów. Ocena będzie dokonywana przez zespół projektowy, oraz przez pracowników naukowych, dydaktycznych i administracyjnych pracujących w instytucjach szkolnictwa wyższego. Drugi typ oceny będzie zorganizowany w formie dyskusji z przedstawicielami instytucji szkolnictwa wyższego. Spotkania zostaną także wykorzystane do promowania projektu.


Grupa docelowa projektu:
Projekt skierowany jest do:

  • nauczycieli akademickich oraz naukowców, którzy będą poszerzać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności z zakresu przedsiębiorczości w celu włączenia do programów nauczania tematyki z zakresu przedsiębiorczości na różnych kierunkach studiów;
  • studenci, którzy są beneficjentami końcowymi projektu.


Zakładane rezultaty:

  1. Raport zawierający analizę oferty edukacyjnej z zakresu przedsiębiorczości w sektorze szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich oraz USA i Kanadzie.
  2. Model kształcenia w zakresie przedsiębiorczości.
  3. 4 moduły ukierunkowane na wspieranie rozwoju zawodowego pracowników dydaktycznych.
  4. 7 scenariuszy integracji modelu kształcenia w zakresie przedsiębiorczości do poszczególnych przedmiotów nauczania.

Rezultaty projektu:

Dostępne są na stronie internetowej: http://profedu.vdu.lt/

Partnerzy:

wseiLitwaHiszpania 1Hiszpania 2

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.