Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej

„Competences of future” (COFFE)

 „Competences of future” (COFFE)
Projekt realizowany w ramach umowy zawartej pomiędzy Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu Leonardo da Vinci - Transfer Innowacji na podstawie umowy nr  2013-1-PL1-LEO05-37816
Okres realizacji: 01.10.2013 – 30.08.2015


Tło projektu:
EU Skills Panorama Analytical Highlight z grudnia 2012 definiuje 5 głównych kompetencji, jedną z nich jest przedsiębiorczość. Jest ona definiowana jako umiejętność identyfikowania szans na rynku i otwierania własnej działalności gospodarczej. W 2011 roku, wśród 27 państw członkowskich UE, 30,7 milionów ludzi było samo zatrudnionych, co stanowi wzrost o blisko 6% od 2002 roku. Jednakże mając na uwadze sytuację na rynkach globalnych, Europejczycy są poniżej średniej jeżeli chodzi o zakładanie własnej firmy i posiadanie odpowiednich kompetencji do jej prowadzenia.

Projekt „Competences of future” ma na celu transfer, aktualizację, modernizację wyglądu oraz uzupełnienie o nowe funkcjonalności gry on-line „Skok ku karierze”, która jest interaktywnym narzędziem, stworzonym w celu umożliwienia potencjalnym użytkownikom (uczniowie szkół zawodowych) wcielenia się w rolę wirtualnego przedsiębiorcy, prowadzącego swoją działalność gospodarczą w rzeczywistych warunkach gospodarczych. Aplikacja pomaga zrozumieć funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku poprzez umożliwienie potencjalnym graczom podejmowania strategicznych decyzji dotyczących rozwoju przedsiębiorstwa.

Główne cele:

 • wzrost wiedzy z zakresu funkcjonowania i zarządzania wirtualnym przedsiębiorstwem wśród potencjalnych użytkowników gry,
 • wzrost świadomości na temat warunków ekonomicznych w Polsce i w krajach partnerskich  wśród potencjalnych użytkowników gry,
 • wzrost kompetencji przedsiębiorczych oraz wykorzystanie tej wiedzy w celu zdobycia i rozwoju kompetencji z dziedziny: matematyki, ICT oraz języków obcych wśród potencjalnych użytkowników gry,
 • zachęcenie użytkowników do zakładania własnej działalności gospodarczej oraz promowanie samozatrudnienia,
 • wzrost świadomości wśród beneficjentów bezpośrednich i pośrednich na temat kompetencji kluczowych, niezbędnych do otrzymania pracy na współczesnym rynku pracy,
 • wymiana wiedzy dotyczącej warunków ekonomicznych, panujących w każdym z państw partnerskich.

Zadania realizowane w ramach projektu:

 1. Analiza lokalnych potrzeb – przeprowadzenie testów gry wśród potencjalnych użytkowników w każdym z 5 państw partnerskich. W każdym państwie w testach udział weźmie ok. 20 osób, które podzielą się swoimi opiniami o grze w specjalnej ankiecie. Testy mają na celu pozyskanie informacji o koniecznych zmianach, poprawkach i ulepszeniach gry tak, aby mogła ona zostać transferowana do innych państw. Na tym etapie przeprowadzone zostanie także badanie wśród przedsiębiorców, mające na celu pozyskanie informacji o warunkach ekonomicznych, otoczeniu biznesowym, występujących w każdym z państw partnerskich. Prace nadzoruje Research and Consultancy Institute (Cypr),
 2. Praca nad treścią oraz rozwój techniczny – rozwój gry w oparciu o wyniki testów i badań przeprowadzonych w poprzednim etapie: utworzenie nowych, wirtualnych światów, odzwierciedlających warunki ekonomiczne konkretnych państw, modernizacja graficzna, udostępnienie narzędzia w językach wszystkich partnerów. Prace nadzoruje Fundacja „OIC Poland”.
 3. Testowanie narzędzia – przeprowadzenie testów nowej wersji gry, mające na celu zbadanie, czy poprawki i ulepszenia spełniają wymagania grupy docelowej (uczniów szkół zawodowych). Testy zostaną przeprowadzone we wszystkich 5 państwach partnerskich. Na zakończenie fazy testowania, każdy z testerów zostanie poproszony o wyrażenie swojej opinii w specjalnej ankiecie. Prace nadzoruje Chamber of Commerce and Industry of Terrassa (Hiszpania),
 4. Zapewnianie jakości – prowadzenie monitoringu działań projektu oraz zarządzanie jakością. Prace nadzoruje CPIP (Rumunia)
 5. Promocja i upowszechnianie  - działania mające na celu promocję, upowszechnianie informacji o projekcie i jego rezultatach wśród osób z grupy docelowej, odbiorców pośrednich oraz innych podmiotów zainteresowanych projektem i  jego rezultatami. Prace nadzoruje GEA College (Słowenia)


Rezultaty

 • ostateczna, zmodernizowana wersja gry „Symulacyjne przedsiębiorstwo”, dostosowana do warunków ekonomicznych w następujących państwach: Polsce, Hiszpanii, Słowenii, Rumunii i na Cyprze;
 • podręcznik do gry dostępny w 6 wersjach językowych: angielskiej, polskiej, rumuńskiej, greckiej, hiszpańskiej, słoweńskiej;
 • raporty dotyczące sugerowanych zmian i ulepszeń pierwszej wersji gry w 5 państwach tj. Polsce, Hiszpanii, Słowenii, Rumunii i Cypru;
 • raporty z testowania nowego narzędzia w 5 państwach;
 • profil projektu na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/pages/COFFE-Enterprise-simulation/615027655228109

Link do profilu projektu w bazie ADAM:
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10871


Project COFFE zakłada partnerstwo 6 organizacji partnerskich:

 1. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – Lider projektu
 2. GEA College ze Słowenii
 3. Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego “OIC Poland” w Lublinie
 4. Centrul pentru Promovarea Invatari Permanente z Rumunii
 5. Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa z Hiszpanii
 6. Research and Consultancy Institute ltd  z Cypru

 

więcej na stronie: http://coffe-enterprise.wsei.lublin.pl/

Broszura:

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.