Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Bezpłatne certyfikowane kursy językowe

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 BEZPŁATNE CERTYFIKOWANE KURSY JĘZYKOWE

organizowane w ramach Projektu „Języki sukcesu” realizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoPriorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2. Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

CELEM PROJEKTUjest zwiększenie kompetencji językowych (potwierdzonych certyfikatem) u 120 osób w wieku 25 - 64 lat, posiadających maksymalnie średnie wykształcenie z województwa lubelskiego do końca marca 2015 r.

Projekt „Języki sukcesu” realizowany jest w okresie 01.01.2014 – 31.03.2015 r.

GRUPĘ DOCELOWĄ stanowią osoby, które spełniają następujące warunki:

 • wiek pomiędzy 25-64 rokiem życia
 • maksymalnie wykształcenie średnie
 • praca/nauka/miejsce zamieszkania w woj. lubelskim
 • bezrobotni, pracujący, uczący się
 • dochód poniżej średniej dla woj. lubelskiego (3224,80 PLN brutto)
 • chęć podniesienia swoich umiejętności językowych

W pierwszej kolejności do udziału w kursach językowych będą zakwalifikowane osoby w wieku 50+ oraz posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

W ramach Projektu prowadzone będą kursy w następujących językach:

 • Język angielski– 6 grup 
 • Język niemiecki – 2 grupy
 • Język rosyjski – 2 grupy

Uczestnicy kursów językowych będą brali udział w pełnym kursie tj. A1 i A2 (240 godz) lub B1 i B2 (240 godz).

Po zakończeniu całego cyklu szkoleniowego Uczestnicy obowiązkowo przystąpią do następujących egzaminów zewnętrznych:

 • Język angielski – City & Guilds Waystage / TELC (A2) lub City & Guilds Communicator/ TELC (B2)
 • Język niemiecki – Start Deutsch 2 (A2) lub Goethe Zertifikat (B2)
 • Język rosyjski – Russian Elementry Level (A2) lub Certificate in Russian Plus (B2)

 

REALIZACJA ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU:

 • Zajęcia będą realizowane w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie przy ul. Projektowej 4 – grupy 12 osobowe, zajęcia 2 razy w tygodniu (każdorazowo 3 godz. lekcyjne)
 • Harmonogram zajęć ustalany będzie w zależności od specyfiki grupy:
 1. dla osób pracujących - w godzinach popołudniowych (od godz. 16.00)
 2. dla osób niepracujących -  w ciągu dnia (od godz. 9.00)
 3. możliwość organizacji zajęć w weekendy
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe (podręczniki z CD, zeszyt ćwiczeń). Przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu na szkolenia dla uczestników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności
 • Uczestnicy mają opłacone jednokrotne podejście do egzaminu zewnętrznego
 • Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu językowego oraz certyfikat potwierdzający zdobyte kompetencje językowe
 • Obecność na zajęciach (80%) i przystąpienie do egzaminu obowiązkowe

 

 REKRUTACJA:

 • Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach językowych prosimy o złożenie w Biurze Projektu  (osobiście, faxem lub przesłanie pocztą tradycyjną)  pon- pt w godz. 8.00 – 16.00, sob w godz. 8.00-15.00 dokumentów aplikacyjnych tj.
 1.  Ankieta rekrutacyjna
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 3. Oświadczenie wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
 • Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu i na stronie internetowej Uczelni w zakładce Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej- projekty krajowe.
 • Uczestnicy po złożeniu kompletu dokumentów aplikacyjnych zostaną zakwalifikowani do konkretnej grupy językowej na podstawie wyniku testu językowego. Tekst kwalifikujący uczestnika na dany poziom zostanie przeprowadzony przez lektora w siedzibie WSEI.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

KONTAKT DO BIURA PROJEKTU:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin

Osoba do kontaktu: Anna Król

Tel. (81) 749-32-49

Fax (81) 749-32-13

E-mail: anna.krol@wsei.lublin.pl

Pokój 107, I piętro

logo EFS 

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.