Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Międzynarodowy program kształcenia w języku angielskim na kierunku Informatyka I stopnia

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji  otrzymała dofinansowanie do projektu:

Międzynarodowy program kształcenia w języku angielskim na kierunku Informatyka I stopnia studiów stacjonarnych w WSEI w Lublinie

Okres realizacji projektu:: od: 2017-04-01 do: 2021-03-31

Cel projektu

Poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla 45 (9K/36M) St. kierunku Informatyka w WSEI w Lublinie do 31.03.2021 r.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań:

  • realizacja na kierunku Informatyka programu kształcenia w języku angielskim, skierowanego zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców,
  • realizacja międzynarodowego programu studiów na kierunku Informatyka Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie,
  • organizacja w Polsce międzynarodowej szkoły letniej w której uczestniczyć będą cudzoziemcy oraz studenci z Polski,
  • włączenie dwóch wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej i zawodowej w prowadzenie programu kształcenia na kierunku Informatyka w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, w wymiarze 240 godzin dydaktycznych.

Umiędzynarodowienie programu będzie polegało na włączeniu kilku elementów:

1. Internet rzeczy: IoT -aplikacje sieci sensorowych (głównie bezprzewodowych), sterowanie zdalne, aplikacje adaptujące się do warunków, inteligentne

budynki/miasta, sieci pomiarowe (smart grid) i monitoring (wizualny, środowiska, zagrożeń).

2. Obszar przetwarzania danych (gł. tzw. Big Data): Cloud Computing (składowe techniki: przetwarzania równoległe, systemy Hadoop, zarządzanie klastrami komputerowymi: tzw. inteligencja biznesowa, zarządzanie zasobami, platformy, usługi jako system (PaaS, SaaS), kontenery
i mikrousługi.

3 .Adaptacyjna architektura bezpieczeństwa - obecne zagrożenia przerastają możliwości systemów bezp. opartych o sztywne reguły, przyszłość to wykrycie i neutralizacja potencjalnych ataków.

4. A we wszystkim i wszędzie: bezpieczeństwo danych (przechowywania i transmisji), niezawodność aplikacji i systemów.

Wartość projektu: 2 982 467,50 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:  2 892 991,50 zł

Projekt jest skierowany do 45 studentów z naboru 2017/18, w tym 9 kobiet i 35 cudzoziemców. Projekt obejmuje swym działaniem cały cykl kształcenia na studiach stacjonarnych I stopnia, na Informatyce.

Kryteria rekrutacyjne:

Kryteria formalne uczelniane (w tym przepisy prawa związane z rekrutacją cudzoziemców, podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich + Kryteria projektowe (ankieta rekrutacyjna, zgoda na przetwarzanie danych os., udział w monitoringu losów absolwentów Posiadanie certyfikatu z języka angielskiego na poziomie B2 lub egzamin wstępny ze znajomości języka angielskiego.

Kryteria dodatkowe:

  • niepełnosprawność (+1pkt)
  • obszar wiejski (+1pkt)
  • płeć (+2pkt - preferowane K)

O zakwalifikowaniu do udziału decydować będzie spełnienie kryteriów liczba pkt. oraz jako ostatnie kryterium, kolejność zgłoszeń. W przypadku liczby chętnych przekraczających dostępne miejsca  - Egzamin przedmiotowy/punkty na świadectwie maturalnym.

Rekrutacja prowadzona jest w języku polskim

Rekrutacja prowadzona jest w języku angielskim

Computer Science Harmonogram realizacji wsparcia pobierz

ENG - Idea pobierz

Formularz aplikacyjny pobierz

Information on the Computer Science program in English pobierz

Karta informacyjna Kierunku Informatyka prowadzonym w języku angielskim pobierz

Program nauczania pobierz

The list of documents required for recruitment process for foreigners pobierz

The list of documents required for recruitment process for studies pobierz

Umowa o warunkach studiów - Informatyka I stopnia pobierz

Umowa o warunkach studiów - Informatyka I stopnia ENG pobierz

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.