Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Międzynarodowy program kształcenia w języku angielskim dla kierunku Ekonomia II stopnia

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji  otrzymała dofinansowanie do projektu:

Międzynarodowy program kształcenia w języku angielskim uwzględniający światowe trendy gospodarcze dla kierunku Ekonomia II stopnia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Okres realizacji projektu od: 2017-04-01 do: 2019-09-30

Cel projektu

Poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla 50 (27K/23M) St. kierunku Ekonomia II stopnia w WSEI w Lublinie do 30.09.2019 r.

Cel zostanie osiągnięty poprzez adekwatnie zaplanowane zadania:

1.Internacjonalizacja i realizacja międzynarodowego programu kształcenia w WSEI na kierunku Ekonomia II stopnia prowadzonego w j. angielskim, skierowanego zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców. Projekt obejmuje swoim działaniem opracowanie i realizację umiędzynarodowionego programu całego cyklu kształcenia na studiach II stopnia Ekonomia w j. angielskim będzie przebiegać w 6 et:

1. Ukierunkowanie programu na studenta.

2. Internacjonalizacja treści programu.

3. Internacjonalizacja strategii nauki i nauczania.

4. Internacjonalizacja materiałów instruktażowych i narzędzi nauczania

5. Internacjonalizacja strategii oceniania.

6. Po realizacji pkt. 1 do 5 - nastąpi realizacja pełnego programu/cyklu kształcenia na Ekonomii II stopnia.

2. Międzynarodowa szkoła letnia, czyli Internacjonalizacja aktywności poza-programowych dla studentów Ekonomi II stopnia. Zadanie ma służyć organizacji zajęć adaptacyjnych dla studentów.

3. Profesorowie wizytujący – włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej w prowadzenie zajęć w ramach umiędzynarodowionego programu kształcenia na kierunku Ekonomia II stopnia prowadzonego w j. angielskim.

Projekt przewiduje również w ramach cyklu kształcenia zajęcia dotyczące przygotowania cudzoziemców do kontynuowania kształcenia lub do podjęcia zatrudnienia w Polsce po zakończeniu kształcenia. Działania będą wsparte monitoringiem losów obcokrajowców w ciągu 12 miesi. po zakończeniu kształcenia w ramach projektu realizowanym przez Biuro Karier - 2 moduły wprowadzające do obowiązkowych praktyk zawodowych i modułów z przedsiębiorczości.

Wartość projektu: 2 183 056,50 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:  2 117 563,50 zł

Projekt jest skierowany do 50 studentów(M-23/K-27) z naboru 2017/18. Planowana liczba cudzoziemców - 45.

Kryteria rekrutacyjne:

Kryteria formalne uczelniane (w tym przepisy prawa związane z rekrutacją cudzoziemców, podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich + Kryteria projektowe (ankieta rekrutacyjna, zgoda na przetwarzanie danych os., udział w monitoringu losów absolwentów Posiadanie certyfikatu z języka angielskiego na poziomie B2 lub egzamin wstępny ze znajomości języka angielskiego.

Kryteria dodatkowe:

  • niepełnosprawność (+1pkt)
  • obszar wiejski (+1pkt)
  • płeć (+1pkt - preferowane K)

O zakwalifikowaniu do udziału decydować będzie spełnienie kryteriów liczba pkt. oraz jako ostatnie kryterium, kolejność zgłoszeń. W przypadku liczby chętnych przekraczających dostępne miejsca  - Egzamin przedmiotowy/punkty na świadectwie maturalnym.

Rekrutacja prowadzona jest w języku polskim

Rekrutacja prowadzona jest w języku angielskim

Economics Harmonogram realizacji wsparcia pobierz

Formularz aplikacyjny pobierz

Information on the Economics program in English pobierz

Karta informacyjna Kierunku Ekonomia prowadzonym w języku angielskim pobierz

Program nauczania pobierz

The list of documents required for recruitment process for foreigners pobierz

The list of documents required for recruitment process for studies pobierz

Umowa o warunkach studiów - Ekonomia II stopnia pobierz

Umowa o warunkach studiów - Ekonomia II stopnia ENG pobierz

Wykaz wymaganych dokumentów pobierz

Wykaz wymaganych dokumentów od cudzoziemców pobierz

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.