Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Międzynarodowy program kształcenia na kierunku Zarządzanie I stopnia

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji  otrzymała dofinansowanie do projektu:

Międzynarodowy program kształcenia uwzględniający nowe trendy światowe na kierunku Zarządzanie I stopnia studiów stacjonarnych w języku angielskim w WSEI w Lublinie 

Okres realizacji projektu:: od: 2017-04-01 do: 2020-09-30

Cel projektu

Celem projektu jest Poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla 50 (27K/23M) St. kierunku Zarządzanie I stopnia stacjonarne w WSEI w Lublinie do 3.09.2020 r.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

  • realizację międzynarodowego programu kształcenia w j. angielskim na kierunku Zarządzanie I stop. stac. skierowanego do St. z Polski i cudzoziemców,
  • organizację w Polsce międzynarodowej szkoły letniej w której uczestniczyć będą cudzoziemcy i studenci z Polski,
  • włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej i zawodowej w prowadzenie zaj. na Zarządzaniu w WSEI

Zadania w ramach projektu:

1. Internacjonalizacja i realizacja międzynarodowego programu kształcenia w WSEI na kierunku Zarządzanie prowadzonego w j. angielskim, skierowanego zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców - będzie przebiegać w 5 et:

1. Ukierunkowanie programu na studenta

2. Internacjonalizacja treści programu

3. Internacjonalizacja strategii nauki i nauczania

4. Internacjonalizacja materiałów instruktażowych i narzędzi nauczania

5. Internacjonalizacja strategii oceniania

Po realizacji pkt. 1 do 5 - realizacja pełnego programu kształcenia

2. Międzynarodowa szkoła letnia, czyli Internacjonalizacja aktywności poza-programowych dla studentów Zarządzania I stopnia.

3. Profesorowie wizytujący – włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej w prowadzenie zajęć w ramach umiędzynarodowionego programu kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonego w j. angielskim.

Biuro karier będzie prowadziło zadania mające na celu wypracowanie trwałych rozwiązań mających na celu zachęcania obcokrajowców do pozostania w kraju.

Projekt przewiduje w ramach cyklu kształcenia zajęcia dotyczące przygotowania cudzoziemców do kontynuowania kształcenia w Polsce lub do podjęcia zatrudnienia w Polsce po zakończeniu kształcenia.

Wartość projektu: 2 298 273,85 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:  2 229 322,85 zł

Projekt jest skierowany do 50 st.(M-23/K-27) z naboru 2017/18. Planowana liczba cudzoziemców – 32. Projekt obejmuje swym działaniem cały cykl kształcenia na st. stacjonarnych kierunku Zarządzanie I stopnia międzynarodowego programu kształcenia prowadzonego w całości w j. angielskim 

Kryteria rekrutacyjne:

Kryteria formalne uczelniane (w tym przepisy prawa związane z rekrutacją cudzoziemców, podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich + Kryteria projektowe (ankieta rekrutacyjna, zgoda na przetwarzanie danych os., udział w monitoringu losów absolwentów Posiadanie certyfikatu z języka angielskiego na poziomie B2 lub egzamin wstępny ze znajomości języka angielskiego.

Kryteria dodatkowe:

 

  • niepełnosprawność- (+1pkt)
  • obszar wiejski (+1pkt)
  • płeć (+1pkt ),

 

O zakwalifikowaniu do udziału decydować będzie spełnienie kryteriów liczba pkt. oraz jako ostatnie kryterium, kolejność zgłoszeń. W przypadku liczby chętnych przekraczających dostępne miejsca  - Egzamin przedmiotowy/punkty na świadectwie maturalnym.

Rekrutacja prowadzona jest w języku polskim

Rekrutacja prowadzona jest w języku angielskim

Formularz aplikacyjny pobierz

Information on the Management program in English pobierz

Karta informacyjna Kierunku Zarządzanie prowadzonym w języku angielskim pobierz

Management Harmonogram realizacji wsparcia pobierz

Program nauczania pobierz

The list of documents required for recruitment process for foreigners pobierz

The list of documents required for recruitment process for foreigners pobierz

Umowa o warunkach studiów - Zarządzanie I stopnia pobierz

Umowa o warunkach studiów - Zarządzanie I stopnia ENG pobierz

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.