Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Języki drogą do sukcesu

Bezpłatne kursy językowe

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Języki drogą do sukcesu”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020) w ramach konkursu nr  RPLU.12.03.00-IZ.00-06-001/15

Projekt obejmuje realizację bezpłatnych szkoleń językowych zakończonych procesem certyfikacji

Celem głównym jest zwiększenie kompetencji językowych dla 140 osób, poprzez objęcie wsparciem w postaci bezpłatnych certyfikowanych szkoleń językowych.

Projekt „Języki kluczem do sukcesu” realizowany jest w okresie 01.06.2016 – 31.07.2017 r.

GRUPĘ DOCELOWĄ stanowią osoby, które spełniają następujące warunki:

 • wiek pow. 25 lat
 • maksymalnie wykształcenie średnie
 • praca/nauka/miejsce zamieszkania w woj. lubelskim
 • bezrobotni, pracujący, uczący się
 • chęć podniesienia swoich umiejętności językowych

W pierwszej kolejności do udziału w kursach językowych będą zakwalifikowane osoby w wieku 50+ oraz posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

W ramach Projektu prowadzone będą kursy w następujących językach:

 • Język angielski poziom A– 10 grup, poziom B 1 grupa
 • Język niemiecki  poziom A– 1 grupa

Uczestnicy kursów językowych będą brali udział w pełnym kursie tj. A1 i A2 (240 godz.) lub B1 i B2 (240 godz.).

Po zakończeniu całego cyklu szkoleniowego Uczestnicy obowiązkowo przystąpią do następujących egzaminów zewnętrznych:

 • Język angielski – TELC (A2) lub TELC (B2)
 • Język niemiecki – TELC (A2) 

REALIZACJA ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU:

 • Zajęcia  realizowane są w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie przy ul. Projektowej 4 – grupy 10/12 osobowe, zajęcia 2 razy w tygodniu (każdorazowo 3 – 4 godz. lekcyjne)
 • Harmonogram zajęć ustalano w zależności od specyfiki grupy:
  1. dla osób pracujących - w godzinach popołudniowych (od godz. 16.00)
  2. dla osób niepracujących -  w ciągu dnia (od godz. 9.00)
  3. możliwość organizacji zajęć w weekendy
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe (podręczniki z CD, zeszyt ćwiczeń).
 • Uczestnicy mają opłacone jednokrotne podejście do egzaminu zewnętrznego
 • Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu językowego oraz certyfikat potwierdzający zdobyte kompetencje językowe
 • Obecność na zajęciach (80%) i przystąpienie do egzaminu obowiązkowe

Rekrutacja do projektu zakończona 

Biuro Projektu -  Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej pokój 107, tel. 081 749 32 49 lub e-mailem na adres artur.grzesiak@wsei.lublin.pl

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.