Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Budowanie inteligentnych specjalizacji

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji  otrzymała dofinansowanie do projektu:

Budowanie inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego w obszarze zdrowia i potencjału ludzkiego poprzez uruchomienie nowych specjalności i kierunku - psychologia licencjacka w WSEI w Lublinie

Okres realizacji projektu od: 2017-06-01 do: 2020-09-30

Celem projektu jest opracowanie i realizacja nowego programu kształcenia na kier. psychologia
I stopnia (profil ogólno akademickim), przygotowującej do pracy i ról w instytucjach, firmach, działach
z zakresu psychologii - jako specjalistów w ramach działań zgodnie z potrzebami określonymi w RSI woj. lubelskiego i sytuacji na rynku pracy.

Projekt obejmuje swoim zakresem: działania włączające pracodawców w przygotowanie programu
i jego realizację w odpowiedzi na potrzeby społ.-gosp. Projekt przewiduje realizację na kierunku Psychologia nowego programu kształcenia przygotowującego do pracy i ról w instytucjach, firmach, działach z zakresu psychologii - jako specjalistów w ramach działań zgodnie z potrzebami określonymi w RSI woj. lubelskiego i sytuacji na rynku pracy, poprzez:

1. Włączenie pracodawców realizację nowego programu kształcenia na studiach I stopnia na kierunku Psychologia, do potrzeb społeczno – gospodarczych woj. lubelskiego i RSI.

2. Realizację nowego programu kształcenia na kier. Psychologia I stopnia.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

1.Opracowanie przez Zespół pracodawców i dydaktyków udoskonalonego programu kształcenia zgodnego z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego i RSI woj. lubelskiego dla kierunku Psychologia studia I stopnia, o profilu ogólno akademickim.

2. Realizacja dydaktyki dzięki włączeniu w ten proces przedstawicieli otoczenia społeczno – gospodarczego na nowoutworzonym kierunku.

Wartość projektu: 449 300,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:  435 820,00 zł

Uczestnikami projektu będzie 50 (37K/13M) studentów/tek studiów I stopnia kierunku Psychologia objętego działaniami (20 st stacjonarnych, 30st niestacjonarnych).

Kryteria rekrutacyjne:

Kryteria formalne uczelniane oraz Kryteria projektowe (ankieta rekrutacyjna, zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Kryteria dodatkowe

  • niepełnosprawność (+1pkt)
  • obszar wiejski (+1pkt)
  • płeć (+2pkt - preferowane K)

O zakwalifikowaniu do udziału decydować będzie spełnienie kryteriów liczba pkt. oraz jako ostatnie kryterium, kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie prosimy o zgłaszanie się bezpośrednio do Biura Projektu: Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej  pokój 107 
tel. 081 749 32 49

 

Harmonogram realizacji wsparcia Psychologa studia stacjonarne pobierz

Harmonogram realizacji wsparcia Psychologia studia niestacjonarne pobierz

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.