WSEI w Lublinie, poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko - Doradca ds. przedsiębiorczości

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Doradca ds. przedsiębiorczości

Miejsce pracy: Biuro Karier Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie,
ul. Projektowa 4.

Wymiar 1/1 etat

Główne obowiązki:

1. Usługi poradnictwa w zakresie zakładania działalności gospodarczej obejmujące m.in.

 • kwestie prawne,
 • pozyskiwania finansowania,
 • ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wyników badań naukowych.

2. Przygotowywanie i prowadzenie warsztatów kształtujące postawy przedsiębiorcze.

3. Wspieranie uczestników projektu w przygotowaniu dokumentów związanych z podejmowaniem inicjatyw związanych z rozpoczynaniem działalności gospodarczej.

4. Świadczenie usługi coachingu biznesowego, jako rozwinięcie usługi doradczej.

5. Inspirowanie i animowanie działań, które wpływają na lepsze dostosowanie się do rynku pracy.

6. Poszukiwanie źródeł finansowania na działania przedsiębiorcze studentów Uczelni.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym. Preferowane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: zarządzanie, prawo, ekonomia.
 • minimum 3 letni staż zawodowy
 • ma co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa z przedsiębiorczości (w ostatnich 5 latach), poświadczony odpowiednimi dokumentami;
 • posiada umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej.
 • umiejętność prowadzenia rozmowy
 • umiejętność negocjacji;
 • umiejętność planowania  własnych zadań,
 • posiada aktualną wiedzę z zakresu przepisów prawa normujących prowadzenie działalności gospodarczej oraz podstaw ochrony własności intelektualnej
 • doświadczenie w pracy trenera/wykładowcy z zakresu kompetencji przedsiębiorczych

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys, przygotowany w sposób, który pozwoli na jednoznaczne potwierdzenie spełnienia kryteriów.

2. List motywacyjny

3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).”

4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne.

Oferujemy:

– zatrudnienie na umowę o pracę 1/1 etat
– szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe
– dobre warunki finansowe

Oferty zawierające wymagane dokumenty przesyłać do dnia 31 maja 2017 na adres:
 
Wyższa Szkoła Ekonomii  i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4
20-209 Lublin

Inne informacje:

Oferty dostarczone po terminie (liczy się data wpływu) nie będą rozpatrywane. Oferty kandydatów niespełniających wymagań formalnych oraz oferty kandydatów, którzy nie zostaną wybrani w wyniku rekrutacji do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone, chyba, że kandydaci wyrażą pisemną zgodę na umieszczenie ofert w bazie danych WSEI celem skorzystania w prowadzonych w przyszłości procesach rekrutacji.

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie z siedzibą przy ul. Projektowej 4, 20-209  w Lublinie włącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty

Zatrudnienie w ramach projektu „Wykorzystaj swoją szansę z biurem karier WSEI” w ramach programy POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/15.

Zabronione jest modyfikowanie lub częściowe kopiowanie treści ogłoszenia. 

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.